Följ med på vår resa mot Europas bästa huvudstadsregion

Tillsammans gör vi det möjligt. 

Upptäck vår kraftfulla mötesplats

Här jobbar vi för fortsatt förändring

Visa alla

Bostadsmarknad

Frågan om bostadsbrist är komplex och kräver samverkan mellan stat, kommun och näringsliv. Vi arbetar för att bostadsfrågorna ska prioriteras av ansvariga politiker.

Infrastruktur

En stabil infrastruktur är förutsättningen för att regionen ska kunna växa på ett hållbart sätt. I 120 år har vi drivit frågor för bättre resande i vår huvudstadsregion.

Trygghet och säkerhet

Brottsligheten sätter käppar i hjulet för huvudstadsregionens utveckling på flera plan. Vi är näringslivets konstruktiva röst i debatten om trygghet och säkerhet.

partnerskap för stockholm

Partnerskap för Stockholm

Vår älskade huvudstadsregion har alla förutsättningar att resa sig efter pandemin, men det sker inte per automatik. Att den reser sig är betingat av att – och hur – vi väljer att agera nu. Därför lanserar vi initiativet Partnerskap för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. 

Stockholms Handelskammare i siffror

40%

av Sveriges BNP-tillväxt de senaste åren har Stockholm stått för. (*SCB.se)
 

30 662

Så många handelsdokument utfärdade vi under 2020. 

76%

av svenska bolag föredrar att lösa tvister genom skiljedom. (*Roschier Disputes Index 2021)
 

medlem

Bli medlem i Stockholms Handelskammare

Som medlem i Stockholms Handelskammare får ni fantastiska möjligheter att nätverka, påverka, få ny kunskap och inspiration – utöver en rad andra förmåner. Samtidigt ger ni oss som näringslivsorganisation extra kraft att skapa samhällsnytta. Tillsammans blir vi en starkare kraft för positiv förändring.