English en

Välkommen till Stockholms Handelskammare

Kom och ta del av kunskap och bli inspirerad, eller var en av kunskapsspridarna under våra event. Hos oss möts näringslivet, politiken, akademin och samhällsintresserade för att förbättra huvudstadsregionen.

Se alla event

Kommande event

Nyheter24 16 april 2024
Här går 100 företag i konkurs – varje vecka

Publicerades: 12 minuter sedan I Stockholm har över 1 100 företag gått i konkurs under de första tolv veckorna 2024.

Stockholms Handelskammare 16 april 2024
Glädjekommissionen – Hur ska vi använda de döda ytorna i innerstaden?

Stockholms Handelskammare sjösätter Glädjekommissionen för att skapa ett roligare, mer spännande och mer attraktivt Stockholm.

Fastighetssverige 16 april 2024
Branschens röster om vårbudgeten – från besvikelse till rop på marknadshyror

Bolag Fastighetssverige har samlat några av branschens reaktioner på regeringens vårbudget som släpptes under måndagen och de präglas mestadels av besvikelse kring otillräckliga åtgärder för bygg- och bostadssektorn.

IT-Finans.se 16 april 2024
Konkursvåg drabbar Sverige – allt fler förlorar sina jobb

En konkursvåg sveper över Sverige och leder till att allt fler förlorar sina jobb.

Aftonbladet 15 april 2024
Så vill de lösa bostadskrisen: ”Bygg ett Stockholm 2”

13 röster om problemen på Sveriges bostadsmarknad Unga kan inte flytta hemifrån, andrahandsmarknaden är dyr och snårig, bostadsköerna är långa – och ränteläget gör att byggandet har tvärnitat.

Vårt erbjudande

Aktuellt

medlem

Bli medlem

Som medlem i Stockholms Handelskammare får ni fantastiska möjligheter att nätverka, påverka, få ny kunskap och inspiration – utöver en rad andra förmåner. Tillsammans blir vi en starkare kraft för positiv förändring. 

Här jobbar vi för fortsatt förändring

Stockholms Handelskammare i siffror

40%

av Sveriges BNP-tillväxt de senaste åren har Stockholm stått för. (*SCB.se)

30 497

Så många handelsdokument utfärdade vi under 2022.

78%

av svenska bolag föredrar att lösa tvister genom skiljedom. (*Roschier Disputes Index 2024)

Live Nation är medlemmar i Stockholms Handelskammare

Att vara en del av Stockholms Handelskammare ger oss tillgång till kunskap och relevanta analyser, erfarenhetsutbyte och ett ännu bredare nätverk. Som medlemmar har vi också möjlighet att effektivt driva frågor som är viktiga för oss – att bibehålla Stockholm som en central mötesplats och en motor för evenemangsnäringen.

Mattias Behrer

vd, Live Nation

Tre Sverige är medlem i Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en viktig mötesplats för oss där vi får tillgång till ett stort nätverk och möjlighet att delta på möten på högsta nivå inom näringsliv och politik. Vi vill också vara med och bidra på den resa som inletts för att göra Stockholm till en av världens bästa platser för människor och företagande. Medlemskapet ger mig möjlighet att se helheten och lyfta blicken utanför min egen bransch.

Haval van Drumpt

vd, Tre Sverige

SkiStar är medlem i Stockholms Handelskammare

Som en stor aktör inom den svenska turismen och besöksnäringen är det självklart för oss att vara en del av Stockholms Handelskammare. Genom vårt medlemskap får vi möjlighet till nätverkande, kunskapsutbyte och medverkar aktivt till att peka ut vägen framåt. Det finns en stark förändringskraft i att näringslivet tillsammans driver frågor som påverkar huvudstadsregionen, och därigenom Sverige, i en positiv riktning.

Stefan Sjöstrand

vd och koncernchef, SkiStar

Vasakronan är medlem i Stockholms Handelskammare

Som stor fastighetsägare i Stockholm är det viktigt att staden behåller sin attraktionskraft och fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Stockholms Handelskammare är en oberoende part som samlar både politiker och representanter från näringslivet och driver gemensamma frågor med målet att Stockholm ska vara Europas bästa huvudstadsregion.

Anna Nordin

chef Stockholm, Vasakronan

LinkedIn är medlem i Stockholms Handelskammare

Via Handelskammaren får vi tillgång till unika samverkansprojekt, ett fantastiskt nätverk och möjligheten att delta i viktiga samhällsfrågor.

Lisa Gunnarsson

Nordenchef LinkedIn

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en svensk handelskammare som verkar i huvudstadsregionen. Handelskammaren i Stockholm är en oberoende näringslivsorganisation som drivs på uppdrag av medlemsföretagen. Organisationen är politiskt obunden och agerar utan vinstintresse för att främja en välmående huvudstadsregion.

Läs mer om Stockholms Handelskammare