Vår vision: Europas bästa huvudstadsregion 2035

Tillsammans gör vi det möjligt. 

Upptäck vår kraftfulla mötesplats

Här jobbar vi för fortsatt förändring

Visa alla

Bostadsmarknad

Frågan om bostadsbrist är komplex och kräver samverkan mellan stat, kommun och näringsliv. Vi arbetar för att bostadsfrågorna ska prioriteras av ansvariga politiker.

Infrastruktur

En stabil infrastruktur är förutsättningen för att regionen ska kunna växa på ett hållbart sätt. I 120 år har vi drivit frågor för bättre resande i vår huvudstadsregion.

Trygghet och säkerhet

Brottsligheten sätter käppar i hjulet för huvudstadsregionens utveckling på flera plan. Vi är näringslivets konstruktiva röst i debatten om trygghet och säkerhet.

Omstartskommissionen

Omstartskommissionen

Läs om Omstartskommissionens arbete och slutrapport.

Här hittar du även nyheter, genomförda evenemang och alla separata kapitel från rapporten. 

partnerskap för stockholm

Partnerskap för Stockholm

Vår älskade huvudstadsregion har alla förutsättningar att resa sig efter pandemin, men det sker inte per automatik. Att den reser sig är betingat av att – och hur – vi väljer att agera nu. Därför lanserar vi initiativet Partnerskap för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. 

Stockholms Handelskammare i siffror

30662

Under 2020 utfärdade vi 30 662 handelsdokument. 

76%

av svenska bolag föredrar att lösa tvister genom skiljedom. (*Roschier Disputes Index 2021)

40

På Stockholms Handelskammare är medelåldern på de anställda 40 år. 

medlem

Bli medlem

Som medlem får ni fantastiska möjligheter till nätverkande, påverkan, kunskapsinhämtning och inspiration – utöver en rad andra förmåner. Samtidigt ger ni oss som näringslivsorganisation extra kraft att skapa samhällsnytta – ert stöd behövs!