English en

Unleashed: New annual Nordic Summit

Unleashed, by the Stockholm Chamber of Commerce, is a new annual summit created to bring together decision-makers from the wider business community, politics, and civil society-at-large. By bridging the gap between these groups, and coming together, we are hoping to collectively shape ideas, drive change, and address the many cross-border challenges and opportunities we are all facing.

Find out more ->

Kommande event

Nyaprojekt 11 juli 2024
Tillfälliga byggnader har kommit för att stanna

När Finlandiahuset- Alvar Aaltos berömda konsert- och kongressbyggnad i Helsingfors renoveras ersätts den av Lilla Finlandia, en funktionell

Sveriges Radio 8 juli 2024
Glasschocken i Stockholm – kan kosta över 100 kronor

Att njuta av en glass i huvudstaden har blivit en dyr historia. Det visar siffror från Stockholms handelskammare.

Idag Nyheter 6 juli 2024
Bubbelglädje för stockholmare – ”stämningsläget allt bättre”

Riksbanken spår både lägre inflation och fler räntesänkningar det kommande halvåret. Men stockholmarna – och till viss del även resten av svenskarna – har redan börjat fira.

Nyhetsnotiser 6 juli 2024
Bubbelglädje för stockholmare – ”stämningsläget allt bättre”

”Rekordsommar” för krog, hotell och nöjesparker konstaterar branschorganisationen Visita och får stöd av Stockholms handelskammare.

Dagens Nyheter 6 juli 2024
Bubbelglädje för stockholmare – ”stämningsläget allt bättre”

”Rekordsommar” för krog, hotell och nöjesparker konstaterar branschorganisationen Visita och får stöd av Stockholms handelskammare. Försäljningen av bubbel på krogen ökade med 17 procent i april och 15 procent i maj.

Vårt erbjudande

Aktuellt

medlem

Bli medlem

Som medlem i Stockholms Handelskammare får ni fantastiska möjligheter att nätverka, påverka, få ny kunskap och inspiration – utöver en rad andra förmåner. Tillsammans blir vi en starkare kraft för positiv förändring. 

Här jobbar vi för fortsatt förändring

Stockholms Handelskammare i siffror

40 %

av Sveriges BNP-tillväxt de senaste åren har Stockholm stått för. (*SCB.se)

30 497

Så många handelsdokument utfärdade vi under 2022.

78 %

av svenska bolag föredrar att lösa tvister genom skiljedom. (*Roschier Disputes Index 2024)

Live Nation är medlemmar i Stockholms Handelskammare

Att vara en del av Stockholms Handelskammare ger oss tillgång till kunskap och relevanta analyser, erfarenhetsutbyte och ett ännu bredare nätverk. Som medlemmar har vi också möjlighet att effektivt driva frågor som är viktiga för oss – att bibehålla Stockholm som en central mötesplats och en motor för evenemangsnäringen.

Mattias Behrer

vd, Live Nation

Tre Sverige är medlem i Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en viktig mötesplats för oss där vi får tillgång till ett stort nätverk och möjlighet att delta på möten på högsta nivå inom näringsliv och politik. Vi vill också vara med och bidra på den resa som inletts för att göra Stockholm till en av världens bästa platser för människor och företagande. Medlemskapet ger mig möjlighet att se helheten och lyfta blicken utanför min egen bransch.

Haval van Drumpt

vd, Tre Sverige

SkiStar är medlem i Stockholms Handelskammare

Som en stor aktör inom den svenska turismen och besöksnäringen är det självklart för oss att vara en del av Stockholms Handelskammare. Genom vårt medlemskap får vi möjlighet till nätverkande, kunskapsutbyte och medverkar aktivt till att peka ut vägen framåt. Det finns en stark förändringskraft i att näringslivet tillsammans driver frågor som påverkar huvudstadsregionen, och därigenom Sverige, i en positiv riktning.

Stefan Sjöstrand

vd och koncernchef, SkiStar

Vasakronan är medlem i Stockholms Handelskammare

Som stor fastighetsägare i Stockholm är det viktigt att staden behåller sin attraktionskraft och fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Stockholms Handelskammare är en oberoende part som samlar både politiker och representanter från näringslivet och driver gemensamma frågor med målet att Stockholm ska vara Europas bästa huvudstadsregion.

Anna Nordin

chef Stockholm, Vasakronan

LinkedIn är medlem i Stockholms Handelskammare

Via Handelskammaren får vi tillgång till unika samverkansprojekt, ett fantastiskt nätverk och möjligheten att delta i viktiga samhällsfrågor.

Lisa Gunnarsson

Nordenchef LinkedIn

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en svensk handelskammare som verkar i huvudstadsregionen. Handelskammaren i Stockholm är en oberoende näringslivsorganisation som drivs på uppdrag av medlemsföretagen. Organisationen är politiskt obunden och agerar utan vinstintresse för att främja en välmående huvudstadsregion.

Läs mer om Stockholms Handelskammare