Affärsnätverk

Vi erbjuder flera olika affärsnätverk för dig i näringslivet. Nätverken är tillgängliga för alla anställda i våra medlemsföretag och syftet är att utveckla affärerna i regionen.
 

Att delta i en nätverksgrupp är en populär och kostnadsfri medlemsförmån. Här kan du utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras av andra.

Affärsnätverken drivs av medlemmar, för medlemmar. Våra nätverksledare är engagerade medlemmar som på eget initiativ men med handelskammarens stöd, startar och driver affärsnätverken.

Olika nätverk för olika behov
Kriterierna för affärsnätverken varierar beroende på nätverk. Kontakta respektive nätverksledare om du är intresserad av att delta. 

Network International Women in Business

Affärskvinnor

Det här är ett nätverk för affärskvinnor i alla åldrar som vill utbyta erfarenheter, dela med sig av goda idéer och få tips. Vi träffas en gång i månaden i handelskammarens lokaler då vi diskuterar, inspirerar och knyter nya kontakter.

Kriterier:

 • Affärskvinna
 • Öppen för diskussion och inspiration  

Vill du eller flera på ditt företag delta? Kontakta nätverksledaren Ann Haupt för information om nätverket och anmälan. Träffarna äger rum i handelskammarens lokaler på Brunnsgatan 2.

Nätverksledare för Affärskvinnor:

Ann Haupt
Rosa Skrot Tjejgym AB
E-post

Beteendedesign

Det här nätverket hjälper dig att få folk dit du vill. Vi fokuserar på tre områden: digital transformation, engagerade medarbetare och fler nöjda kunder.

Ditt problem är människor
Alla dina verksamhetsproblem beror på att en sak. En eller flera personer agerar på ett sätt som inte är bra för ditt bolag. Det kan vara medarbetare, kunder, distributörer... Och för att du ska kunna få dem att göra som du vill behöver du först ta reda på varför de gör som de gör. Detta är grunden i beteendedesign. Kunskapen om människors drivkrafter använder vi till att hjälpa dig inom tre områden: digital transformation, mer engagerade medarbetare och fler nöjda kunder. Så välkommen till våra föredrag och nätverksträffar. Där får du veta mer om hur du får folk att göra som du vill.

Om du har några frågor om nätverket, kontakta nätverksledaren nedan. Nätverksledare för Beteendedesign:

Tommy Lindström
BOOM
E-post
08-31 00 02

Entreprenörer

Entreprenörer är ett blandat nätverk, både för de redan drivna och erfarna entreprenörerna, men också för dom som just startat upp en verksamhet och behöver draghjälp för vidare expansion. Blandningen i sig själv skapar en dynamik.

I nätverket hittar vi möjligheter till nya samarbeten, utbyter idéer och sår ibland också frön till helt nya verksamheter. Vi bjuder då och då även in externa föreläsare.

Kriterier:

 • Har ett nystartat företag eller redan är etablerad entreprenör
 • Villig att utbyta erfarenheter

Träffarna äger rum i Handelskammarens lokaler på Brunnsgatan 2. Vill du/ni delta maila Ann-Charlotte Salomonsson för information om nätverket och för anmälan.

Nätverksledare Entreprenörer:

Ann-Charlotte Salomonsson
Fairdeal Group AB
E-post

HR- och Chefsutveckling

Nätverket HR- och Chefsutveckling riktar sig till dig som är chef inom Human Resources (HR), vice vd eller delägare i en medelstor organisation eller företag.

I nätverket diskuterar och fördjupar vi oss i aktuella frågor som rör coaching, karriär, HR- frågor, rekrytering, konflikthantering och ledarskapsutveckling. Som medlem ges du möjlighet att påverka vilka frågor som ska tas upp och dina egna erfarenheter och kunskaper värdesätts. På träffarna varvas diskussion inom gruppen med föredragningar från erfarna talare inom nätverkets intresseområden.

Exempel på ämnen som kan lyftas:

 • Hur förankrar du ledningens beslut inom organisationen?
 • Ta plats i ledningsgruppen!
 • Ledarens position bland kollegor
 • Förnyelse i ledarskapet
 • Mentorer på din arbetsplats

Nätverket träffas på onsdagar kl 11-13 i Handelskammarens lokaler. Antalet nätverksmedlemmar är begränsat för att kunna skapa en förtroendefull och inspirerande miljö. 

Vill du delta? Kontakta nätverksledare Catharina Roos för information om nätverket och för anmälan.

Nätverksledare HR-och chefsutveckling:

Catharina Roos
Welcome Hotel i Barkarby AB
E-post

Hållbar Kommunikation & Försäljning

Vi diskuterar kommunikation, försäljning, företagande och näringsliv från perspektiv som globalisering, urbanisering, digitalisering och automatisering – alltid med ett fokus på hållbarhet.

Kommunikation och försäljning är områden med en stor spännvidd och varje nätverksträff har ett tema. Utgångspunkten i våra diskussioner är alltid hållbarhet, jämställdhet, miljö, mångfald och mänskliga rättigheter. Hur kan vi gemensamt skapa ett empatiskt näringsliv, bidra till ett sunt samhälle och ta ett långsiktigt ansvar för vår planet?    

Dagens kunder kräver transparens, trovärdighet, tillgänglighet och en tät dialog. Kommunikationen måste vara värderingsdriven och kundens köpresa styr försäljningen. För att förbli relevant på marknaden behöver företag se över sin värdegrund och även börja tänka cirkulärt.  Och hela organisationen måste samarbeta för att skapa samsyn kring varumärket.

Här är kommunikation och försäljning ämnen i första hand och yrkesroller i andra hand. Deltagarna representerar ett tvärsnitt av hela näringslivet – från egenföretagare till globala bolag inom olika arbetsområden och vitt skilda branscher. På våra nätverksträffar tänker vi tvärfunktionellt, analyserar trender och tipsar om spaningar. Vi river väggarna mellan avdelningarna, delar med oss av kunskaper och utbyter erfarenheter. All försäljning börjar ju som bekant med kommunikation.

Som medlemmar i Handelskammaren vill vi dessutom bidra med våra kunskaper och kontakter för att göra Stockholm till en ännu bättre stad. Vår hashtag är #komsalj

 Affärsnätverket för dig inom:

 • Kommunikation
 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • Information
 • Kundservice
 • IT
 • Ekonomi
 • Human Resources
 • Hållbarhet
 • Affärsutveckling
 • Projektledning
 • Ledning och styrelse
 • Offentlig sektor
 • Samhällsservice

Våra nätverksträffar
Vi ses en gång per månad under vår och höst i Handelskammarens lokaler på Brunnsgatan 2, kl 12-14. Lättare lunch serveras. Varje träff har ett tema och vi bjuder in inspirerande föreläsare samt kör workshops. Säsongen brukar avslutas med en eftermiddagsträff med efterföljande AW. Det här är ett öppet nätverk med höga ambitioner och vi välkomnar dig som vill bidra. Alla deltagare måste anmäla sig!

Vill du besöka oss, skicka en intresseanmälan till Maria Lindberg Howard. Nätverksledare Hållbar Kommunikation & Försäljning:

Maria Lindberg Howard
Textbyrån Beep
E-post

Siw Lövkvist
Funktionell Form
E-post

Interim Management

Välkommen till Sveriges första nätverk för Interim Managers, (IM). Vill du öka din kompetens och dela erfarenheter med andra Interim Managers? Då ska du komma med i affärsnätverket för Interim Managers hos Stockholm Handelskammare.

Som IM kallas du ofta in i ett företag eller en organisation på kort varsel när en situation uppstått som företaget av olika anledningar inte reder ut med egna resurser. Situationerna kan skilja sig åt men innebär ofta att som IM leda och genomföra viktiga förändringar i kundens organisation eller att ”bara” hålla i kursen och verksamheten när kraftiga vindar blåser.

Kraven på dig som IM är mycket höga och till skillnad från en anställd behöver du vara flera gånger snabbare i att skaffa dig en överblick över den information som är viktig för just detta uppdrag, du ska ha rätt kompetens, du ska kunna fatta rätt beslut och du behöver förstå och kunna utöva den typ av ledarskap som krävs i varje enskilt uppdrag. Utmaningen är också att du som IM ska förhålla dig neutral och vara oberoende av ”maktspelet” i företagsledningen.

Nätverksträffarna

Vi ses 3-4 gånger per termin (vår och höst) i Handelskammarens lokaler, varannan gång ses vi för lättare lunch kl. 12-14 och varannan gång ses vi på eftermiddagen kl. 15-17. Varje möte har ett tema kring vilket vi diskuterar och byter erfarenheter. Vid vissa träffar bjuder vi även in en expert inom temat för att utöka vår kunskap och bredda diskussionen.

Teman och innehåll bestäms gemensamt av nätverkets medlemmar. För att betraktas som medlem måste du delta regelbundet och vid minst 2 av terminens träffar.

På agendan för nätverkets träffar:

 • Erfarenhetsutbyte
 • Utmaningar som IM
 • Framtidsspaningar
 • Innovationer och företagande
 • Att leda i förändring
 • Att sälja IM tjänster

Målgrupp

Medlemmarna i nätverket ska alla ha ett par års erfarenhet av att arbeta som Interim Managers på ledande nivå.

Nätverkets definition av en Interim Manager är följande:

En interimschef är en operativ ledare med resultatansvar. De tar tidsbegränsade uppdrag på ledningsnivå ofta i organisationer i förändring. Uppdragen kräver ett tydligt ledarskap och en bred erfarenhet som vitaliserar organisationen när uppdraget är genomfört.

Vi välkomnar gäster efter avstämning med nätverksansvarig.  Alla deltagare måste anmäla sig till varje träff eftersom Handelskammaren bjuder på enklare förtäring.

Medlemsantagning sker genom ansökan med CV.

Vill du besöka oss, skicka en intresseanmälan till Lollo Lewenhaupt.

Nätverksledare Interim management:

Louise Lewenhaupt
Katalysator Organisationsutveckling
E-post

International Women in Business

If you are among the many international women around the Stockholm area who look for an international outlook and appreciate the value of professional networking with other women, then this network group is for you!

IWIB bring together aspiring professionals, established executives, and entrepreneurs from all industries, ages and nationalities with an international background in various fields and at all levels. You will enjoy valuable direct access to other IWIB members who might inspire and mentor you.

This is where we connect, support, transform and succeed.

Meetings are held in English at the Stockholm Chamber of Commerce, Brunnsgatan 2. 

In order to join the IWIB, you ideally have a business related professional degree; have studied outside Sweden, and work for at least 3 years in the corporate world internationally. Exceptions will be made for  entrepreneurs with international reach.

If you wish to participate, please send your LinkedIn profile and a short personal letter to Tatiana. See contact information below.

Contact Tatiana Caldas Löttiger by email for more information.

Leader of network IWIB:

Tatiana Caldas Löttiger
Executive HUB
E-post

 

Modernt Ledarskap

Modernt ledarskap är nätverket för dig som är intresserad av ledarskap- och organisationsutveckling.

Utveckling inom såväl tjänsteföretag som tillverkande företag går rasande fort och konkurrensen hårdnar. Samtidigt ska Sveriges signum kvalitet försvaras. Att leda företag och organisationer innebär en ständig strävan att ligga steget före.

Nätverket Modernt Ledarskap fokuserar på utveckling av ledarskap och organisationer i teori och praktik. 

 • Vi bjuder in intressanta föreläsare inom ämnesområdet, med gott om tid för frågor och diskussioner. 
 • Vi håller workshops där gruppens eget kunskapskapital används för att tillsammans skapa nytt.

Nätverket för modernt ledarskap vill ge dig kunskap, energi, nya kontakter och mervärden vi ännu inte känner till.

Vi söker deltagare som vill vara med om att skapa dynamik och lärande. Mer än något annat skapas detta av mångfald samt nyfikenhet och respekt för varandras olikheter och perspektiv.

Under våra första år kan vi nog konstatera att vi lyckats hyggligt med att vara olika vad gäller exempelvis bransch, genus, kulturell bakgrund och ålder. Det vi har gemensamt är att vi tycker själva grundidén är bra.

Kriterier:

Nätverket Modernt Ledarskap är nätverket för dig som

 • Arbetar i ledande befattning 
 • Är intresserad av ledarskap- och organisationsutveckling
 • Vill vara med och skapa dynamik och lärande

Nätverket Modernt Ledarskap träffas kl. 11.30-13.30 sista onsdagen i månaden. Anmälan om deltagande senast måndag kl. 16.00. 

Nätverksledare Modernt ledarskap:

Lisa Svahn
Svahn Konsult Utveckling & Utbildning AB
E-post

Filippa Strandänger
KPMG
E-post

 

 

Här hittar du program för kommande träffar

Styrelsearbete

För oss i styrelser som behöver en plattform för professionell och personlig utveckling.

Styrelsearbete fungerar som en plattform för personlig utveckling för dig som sitter i styrelser. Vi håller öppet för diskussioner och erfarenhetsutbyten och bjuder in kompetenta föredragshållare. 

Kriterier
- Medlem i Handelskammaren
- Genomgått styrelseutbildning och/eller har styrelseerfarenhet
- Önskar kompetensutveckling och nya affärskontakter

Vi träffas ca 4 ggr/termin på måndagar mellan kl 15-17 i Handelskammarens lokaler.

Nätverkledare Styrelsearbete:

Mikael Edeslätt 
SRB-Gruppen AB
E-post

VD:ar

För verkställande direktörer i större bolag med över tio anställda som vill ha erfarenhet kring VD-rollen.

VD:AR är ett nätverk för nyfikna, engagerade verkställande direktörer i bolag med över tio anställda som vill ha erfarenhet kring VD-rollen.

Vi har alltid ett aktuellt, förutbestämt ämne som vi diskuterar. Vi träffas antingen på Stockholms Handelskammare eller ute hos någon av medlemmarna. Nätverket är en liten grupp vilket ger en bra diskussion när vi ses. Ibland tar vi in någon föreläsare som kan vara av intresse för oss.
Inga konkurrenter släpps in i nätverket vilket betyder att förfrågan om ny medlem alltid bestäms av medlemmarna tillsammans.

Vi har tystnadsplikt och kan ta upp frågor av känslig karaktär. Det leder till en stor öppenhet i gruppen, som utvecklar medlemmarna. Vi lär av varandra helt enkelt, och kan diskutera det mesta som hamnar på en vd:s bord.

Kriterier:

 • VD
 • Minst 10 anställda
 • Nyfiken och engagerad
 • Tystnadsplikt

Är du intresserad av att delta? Skicka in en intresseanmälan till nätverksledaren Berit Lindholm för information.

 

Nätverksledare VD:ar

Berit Lindholm
Bluefish Pharma
E-post

 

Women for Business

För dig som hunnit ta steget ut i arbetslivet och vill ha en plattform för professionell och personlig utveckling.

Nätverket för dig som hunnit ta steget ut i arbetslivet och vill ha en plattform för professionell och personlig utveckling. Nätverket vänder sig till affärskvinnor mellan ca 35-45 år som har flera års arbetserfarenhet. Som deltagare ska man även ha en tydlig affärsmässig roll inom sitt företag. Nätverket har en tydlig business-approach och syftar till att deltagarna stärker varandra och utvecklas i sina roller som affärskvinnor.
Vi lyfter fram goda förebilder, arrangerar föreläsningar om exempelvis förhandlingsteknik, affärsmannaskap, ledarskap, och karriärtips. 

OBS! Nätverket är för tillfället fulltaligt avseende antal medlemmar. Om du ändå vill söka medlemskap så återkopplar nätverkets styrgrupp gärna efter att ha tagit del av CV/ kort beskrivning av dig själv samt med meddelande om en ev. plats i kön. Nätverket strävar efter en givande mix av erfarenheter och personligheter.

Ett kriterium för medlemskap är att din arbetsgivare är medlem i Handelskammaren.

Övriga kriterier:
- Affärskvinna
- Affärsmässig roll
- Flertalet år av arbetserfarenhet

Har du frågor eller vill du delta? Kontakta någon utav nätverksledarna för information.

Träffarna äger rum i Handelskammarens lokaler på Brunnsgatan 2 och i externa lokaler.

 

Nätverksledare Women for Business:

Jenny Nilsson
InsureSec
E-post

Elisabeth Eklund
Advokatfirman Delphi
E-post

Har du frågor om våra nätverk?
Kontakta Cecilia.

Cecilia Strålberg
Cecilia Stråberg
Projektledare
08-555 100 13
medlem

Bli medlem

Som medlem i Stockholms Handelskammare får ni fantastiska möjligheter att nätverka, påverka, få ny kunskap och inspiration – utöver en rad andra förmåner. Samtidigt ger ni oss som näringslivsorganisation extra kraft att skapa samhällsnytta. Tillsammans blir vi en starkare kraft för positiv förändring.