English en

Det ineffektiva Sverige 

Lösningar på akuta problem, viktiga investeringar, lustfyllda projekt och framtida arbetstillfällen – allt sådant kan enkelt och effektivt omöjliggöras i ett land där regler, kontroller, tillstånd och byråkrati tycks ha blivit allt vanligare. I denna serie lyfter vi fram hur Sveriges egna förvaltningar och regelbördor slår krokben för landet – Välkommen till det ineffektiva Sverige.

Detaljplaneeländet

I Sverige bestämmer kommunen hur mark får användas genom detaljplaner, som ofta specificerar vilken typ av handel som får bedrivas. Detta kan skapa problem när handlare vill öppna butiker som inte överensstämmer med planen, och att ändra den är en lång process. Sådana restriktioner hindrar ofta nyetableringar av exempelvis livsmedelsbutiker, trots att det finns ett stort kundunderlag och intresserade företag.

Läs mer ->

De oanvända kokplattorna

Går det att skapa en extra regel så gör vi det i Sverige, och det gäller givetvis även äldreomsorgen. Trots att de flesta som bor på äldreboenden i dag är mycket sjuka eller dementa, finns det fortfarande krav på att varje lägenhet ska ha en kokvrå, vilket leder till oanvända spisar och onödiga kostnader – men reglerna är i alla fall uppfyllda till punkt och pricka.

Läs mer ->

Älskling, jag krympte Arlanda

Hur gick Arlanda från att vara Nordens ledande flygnod till en flygplats vars resenärer ofta tvingas byta plan i Köpenhamn eller Helsingfors innan de kan ta sig vidare ut i världen? Politiska beslut har spelat en stor roll i denna utveckling, som nu hotar Stockholms attraktivitet som plats för globala huvudkontor.

Läs mer ->

Växtvärk i värmeverket

Det här är en sann historia om hur engagemang kan malas ner av kommunal byråkrati. Entreprenören Leo Razzak började 2018 hyra en gammal panncentral i Bredäng och fyllde den med kultur och liv, men trots stora planer och privat finansiering har hans drömmar fastnat i byråkratiskt klister när han försöker ändra detaljplanen för att få bygga ut.

Läs mer ->

Hur ett bussgarage blev lika dyrt som ett ikoniskt operahus

Bussgaraget till nya Slussen i Stockholm blir dyrt. Riktigt dyrt faktiskt – det kommer att kosta lika mycket som det kända operahuset i Sydney en gång gjorde.

Läs mer ->

Flaskhalsen vid Hallandsåsen finns kvar

Lite äldre svenskar minns det dyra och segdragna bygget av Hallandsåstunneln som man började planera för 1975. Järnvägstunneln skulle förkorta tågresan mellan Göteborg och Malmö. Men flaskhalsen finns kvar trots att tunneln varit färdig sen 2015. Den flyttade bara några kilometer söderut, vilket gör att restiden fortfarande bara är marginellt kortare – men kanske kan det hela vara klart till 2040.

Läs mer ->

Den nedfrysta förbifarten

Redan 2009 beslutade regeringen att bygga Förbifart Stockholm, en vägsträckning som ska binda ihop södra och norra Stockholm och ge lättnad åt den ködrabbade Essingeleden. Men projektet blev onödigt försenat och fördyrat på grund av politiker som satte käppar i hjulen.

Läs mer ->

När cybersäkerhetsmyndigheten inte fick tänka på säkerheten

När det nya nationella centret för cybersäkerhet behövde ett skyddande staket sa kommunen nej. Något så enkelt som ett stängsel ledde till en byråkratisk dragkamp mellan flera offentliga instanser.

Läs mer ->

En öl i yttre rymden

En meter trottoar utanför restaurangen kan förvandla en uteservering till en byråkratisk rymdfärd. I kommunal byråkrati innebär en ”satellitservering” att personal ständigt måste övervaka serveringsområdet, och gästerna får absolut inte bära en öl över trottoaren, vilket kan få dig att undra om det är enklare att skicka en rymdsond till Mars än att öppna en uteservering i Stockholm.

Läs mer ->

Avloppsvattnet som stoppar Uppsala

Många Uppsalabor får sitt avloppsvatten renat i Kungsängsverket. Trots att verket har en kapacitet att hantera avloppsvatten från 330 000 personer slår man snart i ett byråkratiskt maxtak på 200 000 personer. I väntan på långsam beslutsprocess stirrar verkets personal nervöst på befolkningsstatistiken och undrar hur de ska göra när en Uppsalabo för mycket trycker på spolknappen.

Läs mer ->