English en

Flaskhalsen vid Hallandsåsen finns kvar

– Det ineffektiva Sverige

Lite äldre svenskar minns det dyra och segdragna bygget av Hallandsåstunneln som man började planera för 1975. Järnvägstunneln skulle förkorta tågresan mellan Göteborg och Malmö. Men flaskhalsen finns kvar trots att tunneln varit färdig sen 2015. Den flyttade bara några kilometer söderut, vilket gör att restiden fortfarande bara är marginellt kortare – men kanske kan det hela vara klart till 2040.

Vi som har fyllt 40 minns Hallandsåstunneln – en stor skandal när den byggdes i 1990-talets Sverige. En järnvägstunnel skulle dras genom Hallandsåsen för att spara tid för tågen på stambanan mellan Göteborg och Malmö. Men de tekniska problemen var många – Hallandsåsen är porös och det läckte in vatten, och tätningsmedlet, Rhoca-Gil, förgiftade grundvattnet så att fiskar dog och kor förlamades.

Denna historia har berättats många gånger. Men hur gick det med själva huvudsyftet då – att förkorta tågtiderna mellan Göteborg och Malmö?

Så där, faktiskt. Tunneln under Hallandsåsen öppnade för trafik 2015, så den är klar. Och den dubbelspåriga järnvägen fungerar fint – just där. Men strax söder om tunneln blir det enkelspår igen. Från stadsdelen Maria strax norr om Helsingborg in till Helsingborg C för norr- och södergående tåg samsas på ett spår. Så flaskhalsen flyttades från Hallandsåsen några kilometer söderut. Tidsbesparingen är marginell eftersom upprustningen av järnvägen görs en liten bit i taget och inte som en helhet.

Detta är alltså ingen ny kunskap, utan var fullt känt redan när bygget genom Hallandsåsen gjordes. Enligt Trafikverkets hemsida planeras byggstart till 2032–2033 och projektet ska vara färdigt 2038–2040. Så kanske kan Ines Uusman, som var 27 år när tunneln började planeras och var kommunikationsminister under skandalen på 1990-talet, få fira sin 92-årsdag på dubbelspårig järnväg mellan Halmstad och Helsingborg.