English en

Energikrisen

Under vintern 2022/2023 kan ett vanligt villahushåll i södra halvan av Sverige tvingas betala nästan tre gånger mer för elen jämfört med förra vintern. För att komma till bukt med energikrisen som drabbar privatpersoner och företag krävs flera åtgärder.

Kallare tider väntar svenska hushåll och företag. I dagsläget har Sverige en el- och effektbrist på grund av nedlagd kärnkraft och värmekraft, och en begränsad överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige. Elproduktion har lagts ner utan att ny tillförts.

Situationen innebär ökade kostnader som slår mot redan hårt pressade hushåll och företag.

För många hushåll kommer det att bli svårt att få ihop ekonomin om prognoserna för vinterns elpriser blir verklighet – trots att hushållen sparar in på både ström och konsumtion.

De ökade kostnaderna väntas leda till lägre konsumtion, förändrade levnadsmönster och ett allmänt sämre ekonomiskt läge. Energikrisen kan bli ett järnspett rakt in i Stockholmsekonomin, Sveriges ekonomiska motor.

Nu behöver Sveriges beslutsfattare skyndsamt ta fram åtgärder som gör att människor kan sänka sin elkonsumtion och snabbt påverka sin elräkning.

Energikrisen i siffror

85 tusen kronor

Är vad ett typhushåll i elområde 3 väntas betala för sin elräkning under vintern 2022/2023. 

95 tusen kronor

Är vad ett typhushåll i elområde 4 väntas betala för sin elräkning under vintern 2022/2023. 

13 förslag på åtgärder för svensk ekonomi

Energieffektivisering

1. Utöka Grön teknik-avdraget till 50 procent för alla sorters energibesparande installationer och utrustningar. Avdraget bör även utökas till att innefatta installationer som främjar efterfrågeflexibilitet, exempelvis smarta styrdon för värmepumpar eller radiatorer. Men även energibesparande uppgradering till bergvärme, solceller eller luftvärmepump bör omfattas.

2. Höj Grön teknik-avdraget till 100 000 kronor per person.

3. Inrätta investeringsstöd för energibesparande åtgärder som inte omfattas av Grön teknik-avdraget. 50 procent av kostnaden för materialet bör ges som statligt stöd.

4. Ta bort kommunala avgifter för ansökningar/anmälningar om bergvärme och solceller.

5. Ta bort bygglovskrav för installation av solceller – detta bör endast vara anmälningspliktigt gentemot kommunen.

6. Ingen elskatt för timprisavtal under tre år, för att öka efterfrågeflexibiliteten hos kunderna.

7. Omfattande informationskampanj, riktad mot svenska hushåll, kring hur man kan energieffektivisera sitt hem.

Förstärk energiproduktionen

8. Avbryt omprövningen av svensk vattenkraft. Det är inte läge att stänga ner ytterligare energiproduktion.

9. Avskaffa avfallsförbränningsskatten och biooljeskatten för att främja ökad energiproduktion under en treårsperiod, under det att vi utvärderar den framtida beskattningen.

Mildra kostnadssmällen

10. Sänk momsen på el.

11. Sänk elskatten generellt, men avskaffa den för timprisavtal tillfälligt (se ovan).

12. Ytterligare beredskap för stöttning av de mest berörda kunderna.

13. Återbäring av flaskhalsintäkterna från Svenska Kraftnät riktat till de kunder som drabbas av flaskhalsar i elnätet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du som anmäler dig till vårt nyhetsbrev får de senaste nyheterna om energi, grön omställning och det senaste kopplat till huvudstadsregionen.