skiljedom

Nätverk HR- och chefsutveckling

25 Maj 2021
11:00 - 12:30
Digitalt
25
Nätverket HR- och chefsutveckling riktar sig till dig som är chef inom Human Resources (HR), vice vd eller delägare i en medelstor organisation eller företag.

Nätverket HR- och chefsutveckling riktar sig till dig som är chef inom Human Resources (HR), vice vd eller delägare i en medelstor organisation eller företag.

Tema: Att leda på distans

Föreläsare: Anders Landgren, Learning4u AB

Välkomna till ett spännande digitalt och interaktivt seminarium med Anders Landgren från Learning4u AB. Anders är också verksam i Youturn AB samt Karlstads universitets uppdrags AB där han har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa en utvecklande företagskultur med inriktning på utveckling av ledarens tydlighet. Under 10 års tid som HR chef inom SkiStar utvecklade Anders ett utbildningsprogram för 350 ledare, SkiStar Academy. Samarbetspartner i dessa processer var Karlstad Universitet. 

”Att leda på distans ökar kraven på struktur i ditt ledarskap”.  Struktur skapar kultur. Studier visar att tydligheten i arbetsrelationen mellan ledare och medarbetare är den viktigaste mekanismen för att få effekt av ledarskap på distans. Detta kräver en gemensam struktur för ledarskapet byggd på några få konkreta principer. Anders visar hur man på ett konkret sätt kan tillämpa principerna att leda på distans och hur man ökar sin tydlighet som ledare.

I nätverket diskuterar och fördjupar vi oss i aktuella frågor som rör coaching, karriär, HR- frågor, rekrytering, konflikthantering och ledarskapsutveckling. Som medlem ges du möjlighet att påverka vilka frågor som ska tas upp och dina egna erfarenheter och kunskaper värdesätts. På träffarna varvas diskussion inom gruppen med föredragningar från erfarna talare inom nätverkets intresseområden.

Antalet nätverksmedlemmar är begränsat för att kunna skapa en förtroendefull och inspirerande miljö.

Sista anmälningsdag: 11 maj

Vill du delta? Kontakta nätverksledare Catharina Roos
E-post

Cecilia Strålberg
Cecilia Stråberg
Projektledare
08-555 100 13