English en

Event på Stockholms Handelskammare

Ta del av kunskap och bli inspirerad, eller var en av kunskapsspridarna, under seminarium och inspirerande föreläsningar i Stockholm och Uppsala. Hos oss möts näringslivet, politiken, akademin och samhällsintresserade för att, genom rundabordssamtal och seminarier, förbättra huvudstadsregionen. Vi anordnar även årliga event så som Tulldagen, Årsmötet och Julmötet.

April