English en
Hedda_Jacobsson

Årsmöte 2021

28 maj 2021
12.00–12.30

Digitalt

Välkommen till Stockholms Handelskammares årsmöte den 28 maj 2021.

Näringslivet har ingen tid att förlora i omstarten efter pandemin. Handelskammaren har en viktig roll för att kraftsamla näringslivet att ställa om, inventera och testa nytt. Hjulen måste snart börja snurra och det kan inte ske med mindre än att Stockholm, hela huvudstadsregionen och Sverige får en stark och hållbar omstart.

Men trots att vaccinet erbjuder ett viktigt ljus i tunneln är pandemin fortsatt inte över. Med anledning av förlängda restriktioner för att minska smittspridningen i samhället befinner vi oss fortfarande i ett speciellt läge.

Mot bakgrund av rådande situation kommer årsmötesförhandlingar för handelskammarföreningen att genomföras som hybridstämma. Årsmötet avgränsas till formella årsmötesförhandlingar. Vi planerar att genomföra en rad aktiviteter med goda möjligheter för att inhämta kunskap, inspiration och kontakter när situationen så tillåter.

Vi ber att deltagande sker virtuellt på distans. Länk och instruktioner kommer att skickas separat för att kunna ansluta digitalt. 

Årsmöteshandlingar och årsredovisning skickas ut separat. För ledamöter i handelskammarens fullmäktige tillkommer särskilda handlingar.

Anmälan krävs för att få en länk som möjliggör för digital medverkan.