English en

Att sätta mål som verkligen kan uppnås – om målstyrning i näringslivet

05 juni 2024
09.00–10.00

Stockholm, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Hur skapar en företagsledare mål som organisationen faktiskt följer? Och varför misslyckas så många? Över ett frukostsamtal kommer du få konkreta råd om hur du lyckas med framgångsrik målstyrning.

70 procent av företagen når inte sina mål på grund av otydligt ägarskap och dålig koordinering. Många företag har alltför komplicerade mål som medarbetarna inte förstår. I en miljö där vissa jobbar på distans och andra från kontoret blir det än viktigare med tydlighet.

Så hur gör man för att lyckas med den till synes svåra uppgiften att skapa en tydlig och framgångsrik målstyrning?

Tillsammans med Sophie Hedestad, vd på NOQX, verksamt inom SaaS (software as a service) fördjupar vi oss i frågor hur man sätter och följer upp mål på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Sophie Hedestad, vd på NOQX, har lång erfarenhet av målstyrning och kommer att dela med sig av sina insikter och tips.

Frukost och mingel från klockan 08.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29.