Bygg i tid! – Så får vi fler bostäder och klimatsmart stadsutveckling

29 mars 2023
10.30–12.15
Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm
Bostadsbyggandet minskar nu kraftigt vilket förvärrar bostadsbristen. Initiativet Bygg i Tid lanserade i höstas en rad konkreta förslag för att underlätta för bostadsbyggandet. 

Välkomna till ett seminarium där vi fördjupar diskussionen om hur kommunernas planering för bostadsförsörjning och hållbar stadsutveckling kan tillgodoses vid avvägningar mot strandskydd, riksintressen, miljökvalitetsnormer och artskydd.

Utformningen av dessa regler motverkar idag avvägningar och effektiv stadsplanering. 

Tid: Onsdag 29/3 kl 10:30 – 12:15. En lättare lunch serveras.
Plats: Stockholms Handelskammare, Regeringsgatan 29

Medverkande:

Nancy Mattsson, ordförande Initiativet Bygg i Tid
Johan Davidson, statssekreterare hos bostadsministern 
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
Olof Hasselberg, advokat och expert på miljölagstiftning, Fröberg och Lundholm Advokatbyrå
Gunilla Glasare, avdelningschef tillväxt och samhällsbyggnad SKR
Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen

Moderator: Stockholms Handelskammares vice VD Daniella Waldfogel

Ellen Frostell, näringspolitisk samordnare på Stockholms Handelskammare
Ellen Frostell
Näringspolitisk koordinator
08-555 100 34