English en

Capital of Food: Krigskäk och kriskost – vad ska vi äta vid oväntat besök?

19 september 2024
12.00–13.15

Regeringsgatan 29, Stockholm

Välfyllda butiker och dricksvatten av hög kvalitet tar vi ofta för givet. Men ”om man sätter upp en mur runt Stockholm så att ingen kommer ut och ingen kommer in, på vilken sida av muren kommer det då att bli rivmärken?” frågade sig retoriskt LRF:s tidigare ordförande för några år sedan.

Sedan dess har citatet fått förnyad aktualitet, med krig i vårt närområde och ett alltmer hotfullt Ryssland. Det civila försvarets återuppbyggnad inkluderar även livsmedel. Men vems är ansvaret: företagens, statens eller medborgarnas? Vilken roll har näringslivet i livsmedelsberedskapen och hur god är beredskapen idag egentligen?

Dessa är frågor vi ställer oss i det första seminariet av programserien Capital of Food. Vi kommer här att lyfta fram olika områden inom livsmedelsbranschen och diskutera vilka möjligheter och utmaningar vi står inför.

Registrering och lunch från klockan 11.30.

Medverkande

Programmet uppdateras löpande