English en
Rundabordssamtal

Cybersäkerhet: Tillsyn och samråd

28 november 2023
12.00–13.30

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Ett rundabordssamtal om cybersäkerhet.

Detta är handelskammarens tredje rundabordssamtal om cybersäkerhet under 2023 – i en serie om tre.

Ledande representanter från näringslivet – inklusive säkerhetsföretagen – möter politiker och myndighetsföreträdare i samtal om hur det offentliga och det privata bättre kan samverka för att öka vår beredskap och minska vår sårbarhet gällande bland annat cyberattacker.

Denna gång fokuserar vi på frågor om tillsyn och samråd. Vid de två tidigare mötena har vi behandlat styrning och samordning på nationell nivå samt informationsdelning.

Det här är våra rundabordssamtal

Stockholms Handelskammare arrangerar varje år ett flertal rundabordssamtal inom aktuella teman och områden. Syftet med dessa är att föra samman näringsliv och politik och diskutera olika utmaningar i en mindre krets.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Erfelt

Fredrik Erfelt

Biträdande näringspolitisk chef 070-560 03 42 fredrik.erfelt@stockholmshandelskammare.se E-mail