English en

Den flytande elen –­­­­­­­ hur kan vätgas bidra till Stockholms gröna omställning?

01 oktober 2024
12.00–13.00

Regeringsgatan 29, Stockholm

Är vätgas framtidens energilösning som kommer att revolutionera transportsystem, industriprocesser och energiproduktion? Vilka investeringar krävs från näringslivet och det offentliga för att vätgasen ska kunna ta plats i det svenska energisystemet? Vilka möjligheter finns det för Sverige som exportland?

Vi vill med detta seminarium bidra till analysen och föra samtal kring vad vätgasen betyder som energibärare och lager för den gröna omställningen, både för energilagring och för elektrifiering. Vätgas spelar nämligen en viktig roll när svensk industri och transportsektorn ställer om och fasar ut fossila bränslen.

Vilka strategiska beslut krävs för att företag ska kunna minska sitt klimatavtryck och samtidigt stabilisera elnätet och möjliggöra en större användning av förnybar energi? Finland har en tydlig ambition och etablerat samarbete mellan politik och näringsliv och under seminariet kommer vi att få ta del av erfarenheter från företag som är verksamma just där.

Registrering och lättare lunch från 11.30.

Medverkande

Programmet uppdateras löpande

Det här eventet är en del av Sustainable City

Nu lanserar vi Sveriges mest kompletta hållbarhetsprogram. I Stockholms Handelskammares hållbarhetsfabrik tar vi fram skalbara lösningar för en grönare, skönare och mer rättvis stad. Välkommen att bli en del av Sustainable City du med.

Frågor? Vänligen kontakta: