English en
Flygvapnet

”Det kan bli krig i Sverige!” Vad betyder det för Uppsala?

05 mars 2024
07.30–09.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala, Uppsala

På konferensen Folk och Försvar i januari 2024 meddelade statsministern och ÖB att ”det kan bli krig i Sverige”. Därmed är debatten igång om vad detta egentligen betyder. När är det krig? Vad är ett krig? Vad betyder för Uppsala? Vad betyder det för näringslivet?

Frågorna är många. Särskilt i Uppsala, där Försvarsmakten har en så stark och tydlig närvaro, både genom Upplands flygflottilj i Uppsala och ledningsregementet i Enköping.

Välkommen till ett frukostseminarium om säkerhetsläget, försvaret av Uppsala och Sverige och vad ett krig skulle betyda för Uppsala.

Talare:
Pernille Undén, Överste, Chef F16 Upplands flygflottilj
Niclas Eriksson, Överstelöjtnant, Stf Chef Mellersta militärregionen

Praktisk information: Registrering och frukost från kl. 7.30. Seminariet startar kl. 8.00.
Seminariet är endast öppet för medlemmar i Stockholms Handelskammare.
Eventet sänds inte digitalt. Vill du veta mer? Kontakta Therese Sörensson.