English en

Efter Trafikverkets förslag till nationell plan – vad händer nu?

03 december 2021
13.00–14.00

I slutet av november redovisar Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportinfrastruktur – den så kallade åtgärdsplaneringen. Planförslaget beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. 

Åtgärdsplaneringen innehåller bland annat förslag på nya vägar och järnvägar som ska byggas de kommande tolv åren. Vad innebär förslagen för Stockholm? Och vad innebär de för det svenska transportsystemet? 

I anslutning till att Trafikverkets förslag går ut på remiss och myndigheten påbörjar dialogen med externa aktörer anordnar Stockholms Handelskammare ett seminarium, fredag den 3 december klockan 12.00–13.00. 

Vid seminariet kommer vi att diskutera planförslaget med företrädare från politiken, näringslivet och viktiga intresseorganisationer. 

Medverkande: 

Helena Sundberg, regionchef Stockholm, Trafikverket 
Gustav Hemming, tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm 
Maria Nimvik Stern, generalsekreterare, Mälardalsrådet 
Anders Hållberg, Sustainibility & Ops Excellence director, MTR
Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter och höghastighetståg, SJ 
Henrik Gustafsson, Manager Global Public Affairs, Scania 
Jonas Karlsson, vd, Oslo-Sthlm 2.55 

Seminariet modereras av Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare.

Mingel, registrering och servering av lunch från klockan 11.30 för dem som deltar på plats. Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. 

Det är viktigt att du stannar hemma om du har minsta symtom på covid-19, även om du är vaccinerad. 

Ellen Frostell

Ellen Frostell

Näringspolitisk koordinator 08-555 100 34 ellen.frostell@stockholmshandelskammare.se E-mail