English en

En effektiv och hållbar laddinfrastruktur

28 maj 2024
12.00–13.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Hur säkrar vi en effektiv utbyggnad av Sveriges laddinfrastruktur? Välkommen till ett lunchseminarium där vi tar tempen på elektrifieringen.

I städerna står transportsektorn för cirka hälften av CO2- utsläppen, och för att nå 2030-målet blir takten för elektrifiering av transportsektorn avgörande. Godstrafiken med tunga och lätta lastbilar utgör omkring en fjärdedel av trafiken till och från innerstaden. 

Utbyggnad av laddinfrastruktur pågår, men hur säkrar vi en effektiv utbyggnad, där vi bygger utifrån kapacitet och behov och inte gamla vanor? 

Hur ser det effektiva elsystemet ut för elfordon – för att kunna möjliggöra den storskaliga elektrifieringen av fordonsflottan som behövs på lokal, regional och nationell nivå?

Vilken kapacitetsutbyggnad, styrmedel eller nya affärsmodeller behövs för att öka takten?

Välkommen till ett lunchseminarium där vi tar tempen på elektrifieringen utifrån förutsättning, användning och inställning.

Medverkande

Johan Mörnstam, vd, E.ON
Tobias Hansson, vd, Hitachi Energy
Johan Söderberg, Director Fuel & E-Mobility, Circle K
Karolina Boholm, Director Public Affairs, Volvo

Programmet uppdateras.

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29.

Det här eventet är en del av Sustainable City

Nu lanserar vi Sveriges mest kraftfulla hållbarhetsprogram. I Stockholms Handelskammares hållbarhetsfabrik tar vi fram skalbara lösningar för en grönare, skönare och mer rättvis stad. Välkommen att bli en del av Sustainable City du med.