English en
Rundabordssamtal

Så rustar vi framtidens HR-talanger

24 oktober 2023
12.00–13.30

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Hur rustar vi morgondagens ledare inom Human Resources? Och hur förhåller sig utbildningsväsendet efter den transformation som just nu sker inom HR-yrket? Välkommen till ett unikt rundabordssamtal om morgondagens HR.

Förändringens vindar blåser i arbetslivet. Digitalisering, hybrida arbetsmodeller, förändrade ideal för chefs- och ledarskap och en turbulent omvärld ställer idag helt nya krav på organisationer – och därmed också på de HR-ledare som ska navigera i den komplexa terrängen.

Vid det här rundabordssamtalet kommer vi att ta sikte på HR-utbildningen – dess avgörande betydelse för att locka till sig och rusta framtidens HR-talanger.

Vid samtalet medverkar Lotta Stern, professor & vd på Ratio, Ulrika Bennerstedt, universitetslektor och samordnare för PAO-programmen, Claudia Bernhard-Oettel, professor och biträdande studierektor, samt erfarna HR-ledare från näringslivet.

Samtalet leds av Hanna Persson, Chief People & Culture Officer på Stockholms Handelskammare tillsammans med Georgios Sideras, Näringspolitisk analytiker på Stockholms Handelskammare.

Det här är våra rundabordssamtal

Stockholms Handelskammare arrangerar varje år ett flertal rundabordssamtal inom aktuella teman och områden. Syftet med dessa är att föra samman näringsliv och politik och diskutera olika utmaningar i en mindre krets.

Är du intresserad av att medverka? Välkommen att kontakta Hanna:

Hanna Persson

Chief People and Culture Officer 08-555 100 08 hanna.persson@stockholmshandelskammare.se E-mail