English en

Ett Stockholm – samling för social sammanhållning

19 mars 2024
11.30–13.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm, Stockholm

Samhall och Stockholms Handelskammare bjuder in lunchsamtalet "Ett Stockholm", med syfte att inspirera fler företag till att hitta ytterligare sätt att bidra till det sociala ansvaret i staden.

Samhall och Stockholms Handelskammare arrangerar ett lunchsamtal där företag och verksamheter, som på olika sätt inkluderat socialt ansvarstagande i sitt ordinarie arbete, berättar hur de skapar bättre förutsättningar för människor och stadsdelar att nå sin potential. Med målsättning att alla som lyssnar ska få inspiration att själva bidra till ett land där fler får känna framtidstro.

Kan företagen förhindra våld, kriminalitet och social oro? Bristen på social sammanhållning kombinerat med fattigdom och utanförskap har gjort att vårt land genomgår en social kris. Så hur kan näringslivet arbeta förebyggande i syfte att skapa inkludering och bryta den negativa utvecklingen?

Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något. Med detta som utgångspunkt bjuder Stockholms Handelskammare och Samhall till ett lunchsamtal – där vi tillsammans med företag som redan i dag framgångsrikt arbetar med social hållbarhet som en integrerad del av sin verksamhet, diskuterar hur vi alla, utifrån våra förutsättningar, kan bidra till att skapa ”Ett Stockholm”.

Vi ser fram emot en lunch full av utbyten av idéer, lärdomar och inspiration med syfte att hämta kraft från varandra och fortsätta arbetet med att stadens människor och stadsdelar ska nå sin fulla potential. 

Talare

Sara Revell Ford, vd, Samhall 
Johan Oljeqvist, vd, Fryshuset
Nils Styf, vd, Hemsö fastighets AB
Stina Liljekvist, ordförande, Skandia Idéer för Livet
Meta Persdotter, vd för Coop butiker och stormarknader
Sarah Pettersson, Chef social hållbarhet, Stena Fastigheter Stockholm AB
Peter Mellin, vd, Sodexo
Niklas Svensson, affärsutvecklingschef Tengbom

Seminariet modereras av Markus Sjöqvist, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare.

I partnerskap med

Det här eventet är en del av Sustainable City

Nu lanserar vi Sveriges mest kompletta hållbarhetsprogram. I Stockholms Handelskammares hållbarhetsfabrik tar vi fram skalbara lösningar för en grönare, skönare och mer rättvis stad. Välkommen att bli en del av Sustainable City du med.

Frågor om detta lunchsamtal? Kontakta: