English en

EU-valet 2024 – möt några kandidater för utfrågning och mingel

26 april 2024
15.00–17.00

Regeringsgatan 29, Stockholm

Stockholms Handelskammare bjuder in till utfrågning och mingel med några av EU-valets kandidater.

I början av juni röstar Europa fram ett nytt EU-parlament för de kommande fem åren. I Sverige hålls valet den 9 juni. Men redan den 26 april möter du några av de tyngsta kandidaterna på Stockholms Handelskammares scen. Då får de svara på hur de vill utveckla EU och de olika sakpolitiska frågorna – ifall de blir valda.

Under Stockholms Handelskammares EU-mingel, fredag den 26 april klockan 15.00–17.00, ges det möjlighet att samtala med kandidaterna, men även att diskutera viktiga Europafrågor med andra från näringsliv, akademi, myndigheter och politik.

Vilka är kandidaternas prioriterade frågor? Hur ser de på Europas roll i världen? Vilken politik behövs för att stärka europeisk industri och konkurrenskraft – samtidigt som vi ställer om till en fossilfri ekonomi? Hur utvecklar vi Europa till en tryggare och säkrare plats i världen? För att bara nämna några av de frågor som garanterat kommer att ställas denna dag.

Välkomna till Stockholms Handelskammare, Regeringsgatan 29 för utfrågning och mingel.

Medverkande

Emma Wiesner (C)
Karin Karlsbro (L)
Tomas Tobé (M)
Alice Teodorescu Måwe (KD)
Evin Incir (S)
Emma Nohrén (MP)

Utfrågningarna leds av Karin Emanuelli, näringspolitisk expert, och Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Datum: Fredag den 26 april
Tid: Dörrarna öppnas klockan 15.00 för mingel med dryck och något att äta. Utfrågningar av EU-valets kandidater klockan 15.45 och 16.15. Minglet avslutas klockan 17.00.
Plats: Stockholms Handelskammare, Regeringsgatan 29