Finansmarknadsminister Niklas Wykman om konjunkturen, den finansiella stabiliteten och läget på bostadsmarknaden

10 februari 2023
14.00–15.00
Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm
Den högsta inflationstakten på 30 år och snabbt stigande räntor pressar svenska hushåll och företag. Konjunkturutsikterna för 2023 är dystra. Hur ska regeringen agera för att värna den finansiella stabiliteten och samtidigt stötta hushåll och företag? Hur samspelar dagens finans- och penningpolitik? Vad innebär högre räntor och minskad köpkraft för den svenska bostadsmarknaden? Är dagens kreditrestriktioner bra utformade? Och hur får vi till en mer tillgänglig bostadsmarknad?

Välkommen till ett seminarium fredagen den 10 februari klockan 14.00–15.00 med finansmarknadsminister Niklas Wykman som ger sin bild av konjunkturen, den finansiella stabiliteten och läget på bostadsmarknaden.

Därefter följer en paneldiskussion med Johanna Norberg, vd på Danske Bank Sverige, Robert Boije, chefsekonom på SBAB, Peter Gerlach, ekonom hos LO och Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef på OBOS.

Seminariet modereras av Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Fika och mingel från klockan 13.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29. Seminariet kommer att sändas digitalt.

Välkommen!

Finansmarknadsminister Niklas Wykman om konjunkturen, den finansiella stabiliteten och läget på bostadsmarknaden

Tema: Konjunktur

I en tid där konjunkturen i Sverige dalar, räntorna rusar och energipriserna glöder väljer Stockholms Handelskammare att ta ett samlat grepp kring Sveriges konjunktur och ekonomi.

Ellen Frostell, näringspolitisk samordnare på Stockholms Handelskammare
Ellen Frostell
Näringspolitisk koordinator
08-555 100 34