English en

Framtidens entreprenadtvister – ett rundabordssamtal

24 oktober 2023
09.00–10.30

Regeringsgatan 29, Stockholm

En ny rapport av SCC skiljedomsinstitut visar att det generellt sett är både dyrare och att det tar längre tid att lösa tvister i ett ad hoc-skiljeförfarande än vid SCC Skiljedomsinstitut. Välkommen att diskutera framtidens entreprenadtvister under ett rundabordssamtal.

Detta rundaborssamtal anordnas av vårt skiljedomsinstitut, SCC.

I Sverige är det vanligt att entreprenadavtal bygger på standardavtal som hänvisar tvister till ad hoc-skiljeförfarande. SCC Skiljedomsinstitut har granskat och jämfört kostnader och handläggningstid i skiljeförfaranden i entreprenadtvister som har avgjorts i Sverige mellan 2017 och 2022. Rapporten bekräftar att det generellt sett är både dyrare och tar längre tid att lösa tvister i ett ad hoc-skiljeförfarande än vid SCC Skiljedomsinstitut.

Nu bjuder SCC Skiljedomsinstitut in till ett rundabordssamtal, för att presentera rapporten och dess konsekvenser för entreprenadbranschen.

Välkommen till detta rundabordssamtal! Antalet platser är begränsat.

Talare

Anders Reldén, partner vid White & Case presenterar erfarenheter från tvistlös­ning i infrastrukturprojekt, bygg- och anläggningsentreprenader samt industriella projekt.

Anders Ingvarsson, partner vid Mannheimer Swartling jämför de olika metoder som finns för att lösa tvister i entreprenadprojekt.

Natalia Petrik, biträdande generalsekreterare vid SCC presenterar SCC:s rapport om entreprenadtvister: SCC 2023 Analytics: Ad hoc vs. Institutional Arbitration in Construction Disputes.

Är du intresserad av att delta? Skicka din intresseanmälan till:

Natalia Petrik

Biträdande generalsekreterare, ansvarig affärsutveckling 08-555 100 58 natalia.p@sccarbitrationinstitute.com E-mail