English en
Rundabordssamtal

Frukostsamtal om Stockholmsregionens äldreomsorg

18 januari 2024
08.30–09.30

Regeringsgatan 29, Stockholm

Torsdag den 18 januari anordnar Stockholms Handelskammare ett rundabordssamtal om Stockholmsregionens äldreomsorg.

Samtalet, som sker tillsammans med nyckelpolitiker som ansvarar för äldreomsorgen i huvudstadsregionen, kommer att handla om vad som kan och bör göras för att öka kvaliteten på äldreomsorgen.

För detta evenemang gäller endast inbjudna.

Medverkande från politiken

Torun Boucher (V), äldre- och kulturborgarråd, Stockholms Stad

Tobias Nässén (M), ordförande äldrenämnden, Nacka kommun

Pia Sjöstrand (S), ordförande äldreomsorgsnämnden, Södertälje kommun

Martin Karlsson (C), kommunalråd och ordförande i omvårdnadsnämnden, Solna Stad

Anna-Lena Johansson (L), ordf i vård- och omsorgsnämnden, Sollentuna kommun

Dessutom medverkar Sabina Joyau, samordnare för äldreomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner.

Det här är våra rundabordssamtal

Stockholms Handelskammare arrangerar varje år ett flertal rundabordssamtal inom aktuella teman och områden. Syftet med dessa är att föra samman näringsliv och politik och diskutera olika utmaningar i en mindre krets.

Vid frågor, vänligen kontakta: