English en
Rundabordssamtal

Frukostsamtal om varutransporter på natten i staden

02 oktober 2024
08.30–09.30

Stockholm, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

I dagsläget får man endast leverera varor i centrala Stockholm under dagtid. Framför allt har det varit för att värna boendes sömn. Men med ny teknik och nya material så kan varutransporter göras tystare. Det skulle kunna minska både trafikstockningar och utsläpp. Det här är några av de frågor som kommer att diskuteras vid det rundabordssamtal i mindre krets.