English en
ferry

Gästföreläsning: Ett trafiksmart Djurgården – vad säger beslutsfattarna?

26 april 2022
10.00–11.00

Kungliga Djurgårdens är Skandinaviens främsta besöksmål, men stor betydelse för Stockholm som stad, såväl som hela Sveriges besöksnäring. Att värna platsen långsiktigt är ett gemensamt ansvar.

Kungliga Djurgårdens Intressenter och Kungliga Djurgårdens förvaltning presenterar en trafikutredning med konkreta planer för ett Djurgården långsiktigt tillgänglig för alla. Satsningar på förbättrad infrastruktur, en ny gång- och cykelbro och mer kollektivtrafik krävs, medan bilen får stå tillbaka. 

Den 26 april, kl. 10.00-11.00 kommenterar trafikborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén och trafikregionrådet i Region Stockholm, Kristoffer Tamsons trafikutredningen och de konkreta trafiklösningar som presenteras.

Välkommen att delta via länk, eller på plats på Tekniska museet.

Anmäl dig till trainee@royaldjurgarden.se