English en
Ny bild Hayaat

Gästföreläsning: Institutet mot mutor – Antikorruptionsarbete som förutsättning för ett hållbart företagande

30 maj 2022
08.00–09.00

Regeringsgatan 29, Stockholm

Ett aktivt antikorruptionsarbete är en förutsättning för att företag och organisationer ska kunna arbeta hållbart och erhålla ett förtroende från samhälle och näringsliv. Men vad innebär det att arbeta förebyggande mot korruption? Hur är det möjligt att implementerar förebyggandet i den egna verksamheten? Och vilka effekter skapar det på kort och lång sikt?

Måndagen den 30 maj klockan 08.00–09.00 bjuder vi in till frukostföreläsning i samarbete med Institutet mot mutor.

Under frukostföreläsningen berättar Hayaat Ibrahim, generalsekreterare på Institutet mot mutor (IMM), om hur din organisation kan arbeta för att bättre kunna identifiera, förebygga och hantera korruptionsrisker inom organisationen. Föreläsningen ger dig också kunskap om hur du implementerar och följer upp antikorruptionsarbetet.

Registrering och frukost från klockan 07.30

Välkommen!

Om institutet mot mutor

Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Stockholms Handelskammare tillämpar en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan efter 24h. Denna avgift är 350kr

Om Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim har en bakgrund som jurist och ekonom. Hon kommer närmast från en av Sveriges ledande advokatbyråer där hon inriktat sig mot bl.a. antikorruption. Hon har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer gällande förebyggande arbete samt utredning vid misstanke om oegentligheter. Hon har varit generalsekreterare för IMM sedan 2020.

Den 8 mars 2022 utsågs Hayaat Ibrahim av Dagens Industri till en av Sveriges näringslivs mäktigaste kvinnor.