English en

Glädjekommissionen – Hur ska vi använda de döda ytorna i innerstaden?

23 maj 2024
16.00–18.00

Stockholm, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Stockholms Handelskammare sjösätter Glädjekommissionen för att skapa ett roligare, mer spännande och mer attraktivt Stockholm.

När vi talar om Stockholms attraktivitet landar vi ofta i svepande formuleringar om att bli mer kontinentala, kanske lite ”mer som Köpenhamn”. Från ett reglerat Sverige tycks att våra grannar i söder har skapat ett lustfyllt stadsliv. Men det har inte skett av sig självt. Man har genom aktiva politiska beslut och i samarbete med näringslivet hittat tillbaka till glädjen att vara i staden.

Stockholms Handelskammare är därför stolta att kunna presentera Glädjekommissionen. Kommissionens syfte är att ta fram de bästa, genomförbara, idéerna som gör Stockholm till ett roligare besöksmål och en mer attraktiv bostadsort.

För detta evenemang gäller endast inbjudna.