English en
Stockholms Barometern

Hållbar Kommunikation och Försäljning

02 juni 2021
12.00–13.00

Grön IT – Katalysatorn för startups och småföretag

Välkommen till en inspirationsföreläsning om digitaliseringen av samhället och hur grön teknik och ren energi sparar resurser och driver innovation och affärsutveckling för startups och mindre företag.

”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Så har Sveriges digitaliseringsråd formulerat målbilden. Men hur tar vi oss dit? Och var befinner vi oss just nu?

För startups och mindre företag är hållbar digitalisering ett strategiskt viktigt steg för hållbarhetsarbetet. Det underlättar beslutfattande och stärker  dialogen med intressenter kring grön och hållbar IT.

Ida Jarlhamre och Cecilia Engfelt från G-DigIT är experter på ICT, grön IT och hållbar affärsutveckling. Uppdragsgivarna är startups och mindre företag som vill ha hjälp med att göra rätt val för en hållbar digital utveckling. Det hjälper dem att minska sin miljöpåverkan, bidra till Parisavtalets 1,5-gradersmål och samtidigt bygga en attraktiv och konkurrenskraftig affärsverksamhet.

Ida och Cecilia tar upp fördelarna med öppen datahantering, IT-säkerhet, GDPR, integritets- och konsumentskydd samt hur man undviker greenwashing.

Maria och Siw avlutar föreläsningen med några tips och råd om hur man  kommunicerar kring sitt hållbarhetsarbete och därmed avstår från greenhushing.   

I denna inspirationsföreläsning tar vi upp …

Ida Jarlhamre
Har många års erfarenheter av affärsutveckling i både start-ups och befintliga bolag. Utbildning inom Grön IT, Green Business Strategy, agil projektledning, LEAN och produktionsutveckling industri 4.0 där blockchain och cybersäkerhet är ett stort intresse utöver hållbarhet.

Cecilia Engfelt
Senior projektledare, utbildad inom grön IT, samhällsvetenskap och projektledning. Lång erfarenhet av B2B-branscher i Danmark, Storbritannien och Italien. Stort intresse för relationsbyggande kommunikation, ny teknik, kultur och samhällsutveckling, mänskliga rättigheter och en grön planet.

Siw Lövkvist
Strategisk Art Director, Varumärkesstrateg & Grafisk formgivare. Medlem i Green Onion som hjälper företag att ta sitt första eller nästa steg längs hållbarhetsresan. Har ett passionerat intresse för färg, form, varumärken och kommunikation. Det hjälper samhället att förändras så att vi alla fattar fler hållbara beslut.

Maria Lindberg Howard
Copywriter, Journalist & Kommunikatör. Medgrundare av Green Onion som arbetar med hållbarhet och kommunikation för ett lönsamt företagande i en cirkulär ekonomi. Erfaren och nyfiken skribent som hjälper företag att finna, formulera och förmedla sina hållbarhetsberättelser.

Kontakta Maria Lindberg Howard, maria@beep.se, för anmälan.