English en

Hur blir den cirkulära staden verklighet – på riktigt?

16 november 2022
09.30–10.30

Stockholm, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Omställningen från en linjär till cirkulär ekonomi – där resurser förvaltas och avfall minimeras – är helt avgörande för en grönare framtid. Men i dagsläget är Sveriges ekonomi endast 3,4 procent cirkulär, och lite pekar på att Stockholm skulle skilja sig från snittet.

Städer har med sin höga koncentration av människor, material och kapital, på ett relativt litet geografiskt område egentligen optimala förutsättningar för cirkulära och resurseffektiva affärsmodeller. Men varför går det inte snabbare? Finns det lösningar som inte nyttjas fullt ut? Och vad kan egentligen politiken göra för att Stockholm ska bli världsledande i den cirkulära omställningen?

Välkommen till ett framtidsinriktat samtal om hur Stockholm tar den cirkulära stafettpinnen, onsdagen 16 november klockan 08.30-09.30.

Medverkande:

Vojtěch Vosecky, Associate på Circle Economy
Caroline Hamrin, Grundare och ägare av Arkivet
Daniel Söderhäll, Key Account Manager på Ragn-Sells Recycling
Caroline Kjerstadius, hållbarhetschef, Lidl Sverige
Björn Hugosson, klimatchef, Stockholms stad

Samtalet modereras av Hedda Jakobsson, näringspolitisk analytiker på Stockholms Handelskammare

Frukost serveras från klockan 08.15 i handelskammarens lokaler på Regeringsgatan 29.

Välkommen!

Ellen Frostell

Ellen Frostell

Näringspolitisk koordinator 08-555 100 34 ellen.frostell@stockholmshandelskammare.se E-mail