English en

Hur framtidssäkrar vi detaljhandeln – och livet i staden?

14 december 2023
12.00–13.30

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm, Stockholm

Hur påverkas staden när detaljhandeln gång på gång tvingas ställa om? Vilka konsekvenser får en försvagad detaljhandel för staden som helhet, och vad kan branschen göra redan nu för att anpassa sig?

E-handel, köp på sociala medier, pandemi och nu en kraftig dämpning av konjunkturen – detaljhandeln har under de senaste åren drabbats av stora utmaningar. Trots en avgörande betydelse för stadens tillväxt och människors levnadsförhållande är de fysiska butikerna de som drabbats hårdast. Bakom förändringarna ligger invånarnas förändrade köpvanor – både hur de handlar, var de handlar och när de gör sina inköp.

Under detta seminarium utforskar vi resultatet från vår nya rapport som undersöker människornas köpbeteende. Därefter öppnar vi upp för diskussion kring de möjliga konsekvenser en försvagad detaljhandel kan få för staden och hur branschen redan nu kan ställa om och framtidssäkras.

Medverkande:

Matthew Brown, Retail Trend Futurist och grundare, Echochamber

Andreas Stenman, Direktör Försäljning & Kund Coop Butiker & Stormarknader, Coop

Jacob Wall, Executive Vice President Business Development, Axel Johnson

Josefine Bengtsberg, Chief Communications Officer, Åhlens

Seminariet modereras av Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29.