English en

Hur når vi kriminalitetens rötter?

17 april 2023
12.00–13.40

Stockholm, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Per-Olof Wikström, professor i kriminologi vid universitetet i Cambridge är en av den akademiska världens mest inflytelserika kriminologer. Wikström har skrivit rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Den går igenom vad vi vet från forskningen om centrala frågor som diskuteras märkligt sällan: Varför begår människor egentligen brott? Varför blir vissa kriminella medan andra inte blir det? Vilka av samhällets insatser mot brottslighet har påvisad effekt? Och vad kan olika samhällsaktörer göra ytterligare: skolan, övriga myndigheter och näringslivet? 

Välkomna till ett förlängt lunchseminarium måndag den 17 april klockan 12.00–13.40. Vid seminariet får vi lyssna på Per-Olof Wikströms forskning men också ta del av kommentarer och röster från ett flertal andra experter inom brottslighet och brottsprevention. Representanter från politik, myndigheter och näringsliv ger sina perspektiv på hur kunskap om orsaker till brott kan användas för att förbättra arbetet mot kriminalitet. 

Medverkande:

Seminariet modereras av Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare. 

Lunch serveras från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29. För den som vill går det även att delta digitalt.

Läs rapporten ”När brott blir ett accepterat handlingsalternativ”