English en
CH

Hur når vi Sveriges klimatmål? Ett samtal med Klimatpolitiska rådets nya ordförande Cecilia Hermansson

09 november 2022
12.30–13.00

Stockholm, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Senast år 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser och enigheten är stor kring vikten av att accelerera svenskt klimatarbete, inte minst i näringslivet som i många fall agerar draglok i omställningen. Men i praktiken går det fortfarande alltför långsamt och många företag upplever att politiken misslyckats med att skapa rätt förutsättningar. Bilden som växer fram är tydlig: Ska klimatmålen nås behövs modiga och kraftfulla satsningar här och nu.

Så hur verkningsfull är egentligen dagens klimatpolitik? Vilka är flaskhalsarna som står i vägen för en snabb omställning? Hur kan samspelet mellan politik och näringsliv stärkas? Och vilka är de viktigaste åtgärderna för den nya regeringen som precis tagit över rodret?  

Välkommen onsdagen 9 november klockan 11.30–12.00 till ett framtidsinriktat samtal om Sveriges klimatpolitik med Cecilia Hermansson, ordförande för Klimatpolitiska rådet och forskare i finansiell ekonomi vid KTH.

Samtalet leds av Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Lunch och mingel från klockan 11.00 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29.

Välkommen!

 

Klimatpolitiska rådet har till uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på. Rådet består av åtta ledamöter och är en del av det klimatpolitiska ramverket för Sverige, som antogs av riksdagen 2017.

Ellen Frostell

Ellen Frostell

Näringspolitisk koordinator 08-555 100 34 ellen.frostell@stockholmshandelskammare.se E-mail