Regn

Hur rustar vi våra städer för det oförutsägbara?

10 November 2021
12:00 - 13:00
Stockholm
10

En sommar kantad av extremväder väcker otaliga frågor om hur vi måste anpassa utvecklingen av våra städer. Likaså har pandemin fått oss att inse att stadens byggda kvadratmeter och utomhusmiljöer kanske kommer att behöva användas på nya och mer flexibla sätt framöver.  

Naturkatastrofer, extremväder, pandemier – listan kan göras lång. Så hur tänker vi nytt och hur förbereder vi staden för den här typen av prövningar? Går det att planera, organisera och bygga in flexibilitet i våra nya och befintliga stadsdelar för att hantera det oförutsägbara - och i sådana fall hur? 

Onsdagen den 10 november kl 12.00-13.00 tar vi oss an frågan om stadens motståndskraft tillsammans med några av landets främsta experter.  

Medverkande: 

Alexandra Lauren, vice vd Skanska
Elin Olsson, statssekreterare med ansvar för stadsmiljö och stadsutveckling (MP) 
Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef Tengbom   

Fler talare tillkommer.   

Seminariet modereras av Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare. 

Registrering och lättare lunch serveras från 11:30 för dem som deltar på plats. Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. 

Det är viktigt att du stannar hemma om du har minsta symtom på covid-19, även om du är vaccinerad. 
 

malin hammaren
Ellen Frostell
Projektledare
08-555 100 34