Disting

Hur sårbara är vi? Så mår infrastrukturen som inte syns

I tider av kris och oro hamnar basala behov snabbt i fokus. Problem blixtbelyses, omsvängningar kan ske snabbt. Men bortom den omedelbara krisen finns frågor om hur vi långsiktigt står rustade för tillväxt, som både är uthållig, hållbar och robust.

Uppsala län växer med fler bostäder och fler invånare. Näringslivet expanderar. Men allt fungerar inte som det ska. Länge har brister i vägar, järnvägar och bostäder fått stor uppmärksamhet.  

Under tiden har infrastrukturen som inte syns, den som saknas först när den inte fungerar, blivit eftersatt. Brister i VA-nät, elförsörjning och digital infrastruktur hämmar utvecklingen på både kort och lång sikt.

Hur illa är det egentligen? Vad betyder bristerna för företagens och länets tillväxt? Vad krävs för att bygga ett robust samhälle, som håller ihop när utmaningarna hopar sig? 

Program Disting 2022

13.00: Ankomst och registrering 
 

13.30: Välkommen till Disting 2022

 • Tomas Stavbom, regionchef, Stockholms Handelskammare i Uppsala län 
   
 • Håkan Tribell, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare i Uppsala län
   

13.40: Hur mår infrastrukturen som inte syns? 

 • Presentation av ny rapport – Håkan Danielsson, vd, WSP
   

13.50: Vår bild av utmaningen – och det här gör vi

 • Viktoria Neimane, chef anläggningsoptimering, Vattenfall Eldistribution och delaktig Elektifieringskommissionen
   
 • Jens Almcrantz, avdelningschef, NCC 
   
 • Regina Donato Dahlström, vd GlobalConnect, Sverige
   

14.10: Konsekvens av politiska beslut, eller bristen på beslut? 

 • Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik
   

14.35: Investera rätt och smart inför framtiden 

 • Annika Winsth, chefsekonom, Nordea
   

Cirka 14.50: Paus/mingel
 

15.30: Hur blir vi beredda? 

 • Camilla Asp, överdirektör, tidigare tillförordnad generaldirektör, MSB
   

15.50: Innovationerna och de nya lösningarna

 • Björn Berg, vd, Ngenic 
   
 • Johan Lundqvist, vd, Biocell Analytica 
   
 • Victoria Wagman, vd, 46elks 
   

16.10: Den nationella politiken

 • Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S), (inspelat)
   

16.25: Så här kommer vi att göra annorlunda

 • Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S), Uppsala kommun
   
 • Therez Almerfors, kommunalråd (M), Uppsala kommun 
   
 • Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), Region Uppsala 
   
 • Helena Proos, regionråd (S), Region Uppsala 
   

16.40: Statens roll och summerande slutsatser

 • Göran Enander, landshövding 
   

16.50: Avslutning 

 • Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare 
   

17.00 After work

Mingel och mat med presentation av 2022 års vinnare av Peter Egardts stipendium för uppländskt entreprenörskap
 

Övrig info:

Antal platser är begränsat och medlemmar i Stockholms Handelskammare har företräde. Eventet sänds inte digitalt.

Johanna Lorentzi
Johanna Lorentzi
Event & kontorsansvarig
018-50 29 72