English en
-ltx9Kvgjoc

Hur ska ekonomin kunna omstarta på riktigt när bostadsmarknaden haltar svårt?

17 november 2020
13.00–14.00

Digitalt

Trots att pandemin skakat om samhället i grunden har bostadsmarknaden förvånande nog varit relativt opåverkad.
 
Men som bekant saknas inte problem på bostadsområdet – problem som fortplantar sig till i stort sett alla andra delar av samhället. Den illa fungerande bostadsmarknaden hämmar arbetsmarknaden när människor inte kan flytta till jobb. Den cementerar också boendesegregation, försvårar integration samt skapar desperation hos en hel generation unga som hindras från att påbörja sina vuxenliv.

 

Varför ser det ut såhär och varför tas inga steg i en riktning som gör att läget förbättras? Är problemen och åtgärderna för vildvuxna, är systemen för komplexa – för uppsplittrade på olika ministerportföljer, myndigheter och förvaltningsnivåer? Hur kan egentligen en fråga som verkligen berör alla bli ”ingens” ansvar?

Vid det här seminariet tar vi utgångspunkt i Omstartskommissionens reformförslag för en mer välfungerande bostadsmarknad. Vi pratar om politikens ambitioner knappa två år innan valet och avkräver också våra gäster på konkreta svar om nästa steg.

Medverkande:

Seminariet sänds via Stockholms Handelskammares hemsida samt på vår Facebooksida.