PSFS

Hur ska Stockholm (återigen) ta täten i digitaliseringsracet?

19 November 2021
12:00 - 13:00
Stockholm
19

Från att historiskt sett ha legat före i kurvan när det gäller telekommunikation och internetanvändning har Stockholm – god tillgång på välutbildad arbetskraft, hög digital mognad, ett gott innovationsklimat och stor investeringsvilja – halkat efter flera andra städer. Men i stället för att spilla mer tid på vad som hänt, och varför, så måste vi nu rikta blicken framåt.

Hur kan vi släppa loss den inneboende kraften i tekniken för att hitta nya lösningar inom till exempel stadsbyggnad, mobilitet och grön omställning? Vilka konkreta möjligheter kommer 5G att föra med sig för staden och för invånarna? Och vilka regler, strukturer eller attityder behöver utmanas och aktivt förändras på vägen för a­tt det här ska kunna bli verklighet?

Välkommen den 19 november 12.00-13.00, till ett seminarium där vi stakar ut en riktning för hur Stockholm ska kunna nå sin fulla potential. Som Europas smartaste huvudstad.

Medverkande:  

Aurore Belfrage, tech investerare  
Sara Övreby, public policy and government relations manager, Google Sverige  
Martin von Arronet, senior vice president corporate communications, Electrolux 
Carl Jeding, director of government and industry relations, Ericsson   
Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör, Tre Sverige 

Fler talare tillkommer.  

Seminariet modereras av Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare. 

Registrering och lättare lunch serveras från 11:30 för dem som deltar på plats. Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. 

Det är viktigt att du stannar hemma om du har minsta symtom på covid-19, även om du är vaccinerad. 

malin hammaren
Ellen Frostell
Projektledare
08-555 100 34