English en

Kompetensbristen hotar klimatomställningen – yrkeshögskolan är en del av lösningen

09 november 2023
12.00–13.00

Regeringsgatan 29, Stockholm

Näringslivet efterfrågar gröna kompetenser – kan yrkeshögskolan vara svaret? Välkommen till ett framåtlutat samtal om hur relevant och efterfrågad kompetensutbildning spelar stor roll för den gröna omställningen.

I takt med att klimatförändringarna ställer högre krav på samhället förändras också arbetsmarknaden. Företagen som utgör motorn i klimatomställningen ser förändrade kompetensbehov, och det är bråttom.

Yrkeshögskolan har fördelen att snabbt kunna skapa relevant kompetens som efterfrågas av marknaden, och den har därför en viktig roll att spela i den gröna omställningen. 

I somras kom också regeringens utredning om framtidens yrkeshögskola, som haft i uppdrag att föreslå de förändringar som krävs för att säkerställa dess effektiva funktion för framtiden.

Men hur ser planen ut för framtidens yrkeshögskola och de gröna kompetenserna? Hur väl fungerar egentligen utbytet mellan yrkeshögskolan och näringslivet idag? Och hur bör man verkställa regeringens förslag för att vi som samhälle ska lyckas ställa om?

Den 9 november klockan 12.00–13.00 bjuder vi in till ett samtal om yrkeshögskolans roll i den gröna omställningen, tillsammans med representanter från regeringens utredning, politiken och näringslivet.

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29.

Medverkande

Lena Eliasson, Senior Vice President and Head of Group Human Resources, SAAB

Mia Bernhardsen, särskild utredare för utredningen ”Framtidens Yrkeshögskola”

Daniel Rylander, ordförande i YHSL och verksamhetsansvarig, TUC

Pontus Haag, chef kommunikation och Employer Branding, COWI

Anna Leander, direktör HR, EHSQ & CSR, Stockholm Exergi

Magnus Wallerå, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Fredrik Malm (L), riksdagsledamot, ordförande i utbildningsutskottet

Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot, utbildningsutskottet

För pressförfrågningar, eller om du som journalist önskar närvara vid eventet. Kontakta Simon Andersson, presschef: 072 083 66 27

Helena Velin

Helena Velin

Program- och nätverksansvarig 08-555 100 29 helena.velin@stockholmshandelskammare.se E-mail