English en

Krångelsverige – om seg byråkrati, paragrafrytteri och nej-sägare

03 oktober 2024
12.00–13.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm, Stockholm

Välkommen till ett seminarium som belyser byråkratins hinder och ineffektivitet, där idéer och projekt ofta fastnar i en labyrint av regler och överklaganden. Vid seminariet presenteras Stockholms Handelskammares insamlingsarbete med exempel från företag som drabbats av långdragna och onödiga processer, och ställer frågan: hur kan vi återigen göra Sverige till ett land där allt är möjligt?

Välkommen till ett seminarium om krångel och ineffektivitet – om allt det där som gör att idéer dör i byråkrati, att hus inte kan byggas för att överklaganden och tillståndsprövningar lägger så mycket grus i maskinen att allt blir stående i många år, att entreprenörers glädje och affärsidéer mals ner under regelverk, att alla är överens om vad som bör göras – men ingen gör det. 

I samband med seminariet sammanfattar Stockholms Handelskammare sitt insamlingsarbete där företag bidragit med exempel på orimliga, långdragna eller onödiga processer.

Hur blev Sverige ett land där våra egna regler och tjänstemän hotar tillväxten och hur blir vi ett land där allt är möjligt igen?