English en
Rundabordssamtal

Life sciencebolagen och sjukvården – hur förbättrar vi samarbetet?

27 oktober 2023
11.30–13.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala

Life science är Uppsalas största bransch, med flera världsledande bolag och en lång rad små innovationsbolag. Många av de mindre bolagen sliter för att finansiera sin tillväxtresa och få hjälp och stöd i samarbete med sjukvården. Det handlar både om förutsättningar att genomföra kliniska prövningar och få ingångar till sjukhusen för att introducera och testa ny medicinsk teknik eller andra nya lösningar.

Vittnesmålen är dock många om hur svårt det kan vara att få in på sjukhusen, att hitta rätt kontaktperson, få tid för möten och utrymme att pröva den nya tekniken i klinisk miljö.

Trots att det finns upparbetade strukturer för att underlätta flöden in i sjukvården, och möjliggöra för innovationer från sjukvården att kommersialiseras på nya marknader är det svårt att alltid få samarbete att fungera.

Vad är det som fungerar idag? Vad är det som inte fungerar? Hur ser företagens behov ut? Hur kan in- och utflödet förbättras? Hur kan samarbetet utvecklas?

Välkommen till ett rundabordssamtal med innovationsföretag inom life science, Region Uppsala och Akademiska sjukhuset.

Är du intresserad av att delta? Vänligen kontakta: