English en
Möt en medlem september

”Möt en medlem” – i Uppsala län: Keolis, GUB & UL

23 september 2022
07.30–09.15

Rapsgatan 35, Uppsala

I ett växande län har kollektivtrafiken stor betydelse för arbetspendling och tillgänglighet. 27 procent av resandet i Uppsala län sker med kollektiva transporter och varje år redovisar region- och stadstrafiken omkring 40 miljoner passagerare. 

Hur styrs och fungerar kollektivtrafiken? Vilka bolag ansvarar för vilken trafik? Hur påverkar man linjedragningar och busshållplatser och vad händer med kollektivtrafiken under de kommande åren? 

Dessa och andra frågor besvaras vid besöket på den nya bussdepån i Uppsala, som är knutpunkt för kollektivtrafiken i Uppsala län. Från depån utgår de gula regionbussarna som körs av Keolis, och de gröna stadsbussarna som ingår i det av Region Uppsala helägda bolaget Gamla Uppsala Buss (GUB). Kollektivtrafiken utförs på uppdrag av UL och Region Uppsala.   

Den 23 september träffar vi  

Frukost, presentation av företagen och rundvandring i bussdepån ingår i besöket.  

Eventet är endast öppet för Handelskammarens medlemsföretag. Vill du veta mer? Kontakta Tomas Stavbom på tomas.stavbom@stockholmshandelskammare.se.