English en

Näringslivet – de kriminella nätverkens guldkalv

16 januari 2024
12.00–13.15

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Hur engagerar sig den organiserade brottsligheten i näringslivet? Vilka risker och utmaningar står näringslivets aktörer inför genom detta? Välkommen till ett seminarium och det unika rapportsläppet ”Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet”.

Den organiserade brottsligheten har hittat sin guldkalv, finansieringskälla och spelplan: näringslivet. Företagen mjölkas på pengar, men tas också över av kriminella för att bli en plattform för brottslig verksamhet. Även offentliga aktörer drabbas – ofta av så kallade välfärdsbrott. Brottsnätverken bedriver i dag affärsverksamhet i så stor skala att en hel kriminell ekonomi växt fram i Sverige.

”Vi måste vinna tre ekonomiska strider: mot inflationen, skatterna och den kriminella ekonomin. Den tredje striden är en fråga om liv och död”, sa finansminister Elisabeth Svantesson (M) nyligen i ett tal.

Hennes kommentarer speglar den allvarliga situationen i landet, där brottsutvecklingen med skjutningar, sprängningar och en omfattande kriminell ekonomi har blivit den viktigaste frågan hos väljarna och företagen. Även internationellt har den svenska våldsutvecklingen uppmärksammats. Begreppet ”Det svenska tillståndet” har myntats för att beskriva en negativ utveckling i en för övrigt välmående välfärdsstat.

Denna utveckling diskuteras vid ett seminarium på Stockholms Handelskammare tisdagen den 16 januari, klockan 12.0013.15.

I samband med seminariet släpps en rapport i ämnet, författad av Amir Rostami, professor i kriminologi och Hernan Mondani, docent i sociologi. Vid seminariet presenteras rapporten, följt av kommentarer och paneldebatt om brottsutvecklingen i Sverige – med särskilt fokus på den kriminalitet som drabbar näringslivet.

Medverkande:

Amir Rostami, professor i kriminologi
Hernan Mondani, docent i sociologi
Per Wadhed, polisöverintendent, Polismyndigheten, NOA
Patrik Kronqvist, politisk chefredaktör Expressen
Elisabeth Thand Ringqvist (C), riksdagsledamot och vice ordförande näringsutskottet
Anna Karin Hansen, chef brottsförebyggande kansliet, Ekobrottsmyndigheten
Björn Johansson, Head of Group Security, Swedbank
Ardalan Shekarabi (S), rättspolitisk talesperson
Charlotte Kugelberg (M), statssekreterare hos justitieministern

Seminariet modereras av Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29.

Om rapporten ”Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet”

Amir Rostamis och Hernan Mondanis rapport beskriver hur den organiserade brottsligheten engagerar sig i näringslivet genom formella uppdrag och kriminella relationer.
Den belyser också vilken skillnad det är mellan individer inom den organiserade brottsligheten som redan är, eller inte är, engagerade i näringslivet på något sätt.
Rapporten syftar till att belysa och diskutera de risker och utmaningar som näringslivets aktörer och samhället i sin helhet står inför.

För pressförfrågningar, eller om du som journalist önskar närvara vid eventet, kontakta Simon Andersson, presschef: 072 083 66 27.