English en

Nu rustar Sverige – om Nato-ekonomi och beredskapsinvesteringar

14 maj 2024
12.00–13.15

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

På bara ett par år har Sverige svängt i frågan gällande ett Natomedlemskap och är nu en fullvärdig medlem i militäralliansen. Men medlemskapet i Nato påverkar hela Sverige – på många fler plan än genom upprustningen av det militära försvaret. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar vad den kommande Nato-ekonomin innebär för svenskarna och näringslivet, och hur vi tillsammans behöver ställa om.

Sverige har rustat ner både det militära och civila försvaret sedan kalla krigets slut. De senaste årens snabba geopolitiska utveckling och ökade hot har avslöjat vår sårbarhet, och som en fullvärdig medlem i Nato börjar därför nu Försvarsmakten att ställa om till den nya militära verkligheten. Men något som det inte pratas lika mycket om är hur resten av samhället kommer att påverkas av medlemskapet. För det påverkar hela Sverige.

Hur förberedda är vi för de förändringar som följer i kölvattnet av vår anslutning till Nato? Vet svenskarna om hur samhället kommer att förändras och vilka nya krav som kommer att ställas på oss? Vet näringslivet det? Och vilken roll kommer näringslivet att ha i Natomedlemmen Sverige?

Tisdag den 14 maj, klockan 12.00–13.15, bjuder vi in till ett seminarium och diskuterar hur Sverige påverkas av inträdet i Nato – utöver den militära omställningen.

I samband med seminariet publicerar vi också en rapport om den nya Nato-ekonomin.

Medverkande

Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige
Oscar Stenström, fd ambassadör, statssekreterare och Nato-förhandlare
Magnus Persson, vd, Skanska Sverige
Maria Signal Martebo, Managing Director Sweden, Alstom
Frida Wallnor, politisk redaktör, Dagens Industri
Viktor Wallström, Senior Vice President, Saab

Ytterligare talare tillkommer.

Seminariet modereras av Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29.