English en
8ZVupSgj9O0

Omstartskommissionen presenterar sin slutrapport

17 augusti 2020
12.00–15.00

Coronapandemin har tagit liv, slagit ut företag och gjort människor arbetslösa över hela världen. Efter krisen måste det svenska samhället och ekonomin byggas upp igen. Tillfälliga krisåtgärder behöver växlas över till långsiktiga insatser – till en ekonomisk och politisk nystart som gör det möjligt för oss att gå stärkta ur krisen. Men hur?

Mitt under pandemin tillsattes Omstartskommissionen, en grupp bestående av landets ledande experter inom sina respektive fält, ledda av ekonomen Klas Eklund. Uppdraget var att fristående analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga politikområden. Den 17 augusti presenterar Omstartskommissionen sin slutrapport, fullspäckad med idéer för ett starkare Sverige.

Agenda och medverkande:

OBS! Tiderna är preliminära och ungefärliga

12.00

Inledning: Vad vill Omstartskommissionen – och varför?
Sharon Jåma, moderator, och Klas Eklund, seniorekonom, Mannheimer Swartling

12.15

Utbildning och arbetsmarknad – hur väl rustat är Sverige?
Susanne Ackum,  fil. dr., f.d. statssekreterare Finansdepartementet, Oskar Nordström Skans, professor vid Uppsala Universitet

12.35

Digitalisering – mot nya ambitiösa mål
Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro Universitet 

12.50

Entreprenörskap – en nyckel i att vända krisen
Pontus Braunerhjelm, professor vid Entreprenörskapsforum, KTH och Blekinge Tekniska Högskola

13.05

Infrastruktur, transporter och bostäder – så bygger vi Sverige fysiskt de kommande decennierna
Tor Borg, analytiker Boverket och Lars Hultkrantz, professor emeritus vid Örebro universitet

13.20

Vad händer med den gröna omställningen post corona?
Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose, f.d. språkrör Miljöpartiet 

13.35

Ett skattesystem för ett starkare Sverige
Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet

13.45

En finanspolitik för 2020-talet
Lars Calmfors, professor vid Stockholms Universitet 

14.00

Sverige på den globala arenan – vilka ska vi vara?
Cecilia Malmström, gästprofessor vid Göteborgs Universitet, f.d. EU-kommissionär

14.15

Kommissionärer reflekterar – så vad händer nu?
Maria WetterstrandOskar Nordström SkansCecilia Malmström och Klas Eklund

14.40

Avslutning
Sharon Jåma och Andreas Hatzigeorgiou

Daniella Waldfogel

Daniella Waldfogel

Vice vd och näringspolitisk chef 08-555 100 14 daniella.waldfogel@stockholmshandelskammare.se E-mail