English en

Överflyttning av resor och transporter till tåg – hur stor är potentialen?

14 mars 2022
13.00–14.00

Det finns starka intressen att flytta över personresor och godstransporter från andra transportslag till tåg. Spårbunden trafik har många fördelar – den är kapacitetsstark, energieffektiv och klimatsmart. Men den möter också utmaningar. Begränsad kapacitet för ytterligare trafik är ett exempel.

När röster höjs om att allt fler transporter behöver ske med tåg måste man också ställa sig frågorna: Hur stor är potentialen och vilka är nyttorna? Vad krävs för att vi ska uppnå dem? Och hur tänker företagen om att flytta transporter och resor till tåg?

Välkommen till ett seminarium på detta tema, måndagen den 14 mars kl 12.00-13.00.

Medverkande:

Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter på SJ
Erica Kronhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Green Cargo
Jonas Flodén, ekonomie doktor och docent i företagsekonomi med inriktning mot logistik vid Göteborgs universitet
Camilla Lystrand, Project Manager R&D, White Arkitekter AB

Seminariet modereras av Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Registrering och lättare lunch serveras från 11:45 för dem som deltar på plats. Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. 

Det är viktigt att du stannar hemma om du har minsta symtom på covid-19, även om du är vaccinerad. 

Ellen Frostell

Ellen Frostell

Näringspolitisk koordinator 08-555 100 34 ellen.frostell@stockholmshandelskammare.se E-mail