English en
Young professional

Pandemins slag mot de unga på arbetsmarknaden – vad händer nu?

12 maj 2021
09.00–10.00

Digitalt

I kölvattnet av pandemin har arbetslösheten ökat – och särskilt svårt har det varit för unga. Den här gruppen drabbas alltid när samhället genomgår en ekonomisk kris, men denna gång har slaget varit extra hårt i och med att de branscher som traditionellt brukar fungera som insteg på arbetsmarknaden – besöksnäring, restaurang och event – i princip helt har sopats av banan.  
 
Hur ser läget ut för Stockholms unga, ett drygt år efter pandemins utbrott? Vad händer när många sommarjobb och praktikplatser uteblir två år i rad? Vad får det för långsiktiga konsekvenser för ungas framtida utveckling och möjligheter? Och hur resonerar företrädare för näringslivet, civilsamhället och politiken – vilka åtgärder krävs för att fler unga ska kunna få in en första stadig fot på arbetsmarknaden?  

Onsdag den 12 maj kl. 09.00-10.00 bjuder Stockholms Handelskammare, tillsammans med Stiftelsen The Global Village, in till ett seminarium där politiker och, företrädare för myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samtalar om dessa angelägna frågor. 

   

Medverkar gör: 

Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen 
Karin Ernlund (C), arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd, Stockholms stad 
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, Stockholms stad 
Magnus Widell, vd, Gröna Lund 
Joachim Knudsen, vd, McDonald’s Sverige 
Helena Erlingsjö, HR-direktör, Lidl Sverige 
Fredrik Hillelson, grundare, Novare 
Ahmed Abdirahman, vd och grundare, Stiftelsen The Global Village   

Seminariet modereras av Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare. 

Seminariet sänds onsdag den 12 maj kl 09.00-10.00 på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. 

Anmäl dig gärna för att få länk och påminnelse till evenemanget.