English en
65hhTLlUe6U

Räcker elen till Stockholm och hela södra Sverige i framtiden?

21 april 2021
12.00–13.30

Digitalt

Kommer elen att räcka till Stockholm och hela södra Sverige i framtiden? Dessa regioner lider redan nu av effektbrist. Lösningen på sikt är att transportera mer el från norr, där en stor del av den produceras, till den stora mängden användare i söder.

Samtidigt intecknas allt större del av elproduktionen i norr av fantastiska industrisatsningar i Norbotten och Västerbotten. Hur kan vi säkerställa att Stockholm, och resten av Sverige söder om Dalälven, även framöver förses med tillräckligt mycket el och effekt för att fortsätta växa, utvecklas och elektrifieras?

Vid vårt seminarium, onsdag den 21 april kl. 12.00-13.30, reder vi ut om, och i så fall hur, vårt elsystem kan klara att förse hela Sverige med el och effekt i en elektrifierad framtid.

Medverkande:  

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister (S)  

Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson och ordförande i näringsutskottet (M)  

Andreas Regnell, chef Strategic Development, Vattenfall

Per Langer, Executive Vice President City Solutions, Fortum 

Maja Lundbäck, civ.ing. i systemdesign, f.d. förändringsledare för systemansvar vid Svenska Kraftnät, nu chefsingenjör för systemsäkerhet vid Försvarsmakten 

Anna Nordling, sektionschef energiproduktion och -distribution, WSP

Maria Nilsson Öhman, hållbarhetschef, DHL Sverige

Martin Pei, teknisk direktör, SSAB

  

Samtalet leds av Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.  

Seminariet sänds via Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube.

Ellen Frostell

Ellen Frostell

Näringspolitisk koordinator 08-555 100 34 ellen.frostell@stockholmshandelskammare.se E-mail