English en

Riv bostadsmarknadens barriärer

06 december 2021
13.00–14.15

Att Stockholms bostadsmarknad är dysfunktionell är tyvärr ingen nyhet. Men vad som inte uppmärksammats tillräckligt mycket är att den är på väg att bli socialt helt ohållbar – att effekterna av bostadsproblemen hämmar viktiga funktioner i samhället. När personer med samhällsnödvändiga yrken inte kan bo där de måste och vill riskerar vi ett lamslaget samhälle. 

Omfattande kreditrestriktioner, en svåråtkomlig hyresmarknad och trögrörliga byggprocesser är några av de hinder som många stöter på när de letar efter en bostad. Och problemen är extra tydliga för den samhällsnödvändiga arbetskraften – personer som arbetar inom räddningstjänst, polis, akutsjukvård och barnomsorg.  

Vid ett seminarium måndagen den 6 december klockan 12.00–13.15 möter representanter från berörda yrkesgrupper näringslivet och politiken. Samtalet fokuserar på hur vi kan skapa en mer tillgänglig bostadsmarknad – speciellt för de samhällsnödvändiga grupper som i dag stängs ute. 

Medverkande: 

Johanna Cerwall, vd, Skandiabanken
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot, Kristdemokraterna 
Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot, Miljöpartiet 
Karin Wanngård, borgarråd i opposition, Stockholms stad, Socialdemokraterna 
Peter Gerlach, ekonom, LO 
Stefan Eklund, ordförande region Stockholm, Polisförbundet 
Lena Nitz, förbundsordförande, Polisförbundet
Sara Ax Nordstrand, affärsutvecklingschef, BoKlok Sverige
Stefan Westerberg, chefekonom, Stockholms Handelskammare 

Seminariet modereras av Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare. 

Mingel, registrering och servering av lunch från klockan 11.30 för dem som deltar på plats. Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. 

Det är viktigt att du stannar hemma om du har minsta symtom på covid-19, även om du är vaccinerad.