English en

RUFS 2060: Hur tycker du att Stockholmsregionen ska utvecklas?

30 augusti 2024
12.00–13.45

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm, Stockholm

Region Stockholm och Stockholms Handelskammare bjuder tillsammans in till ett lunchmöte för att få era inspel, perspektiv och synpunkter på den nya regionala utvecklingsplanen.

Det finns mycket att var stolt över i Stockholm. Regionen hamnar ofta på topplaceringar i internationella rankningar som mäter jämlikhet, miljö, hälsa, arbetsmarknad, utbildning, konkurrenskraft och innovation. Men vi kan inte ta regionens styrkor för givna. Vi behöver fortsätta jobba tillsammans för att säkerställa regionens internationella attraktions- och konkurrenskraft.

Mötet leds av Julika Lamberth, tillväxtchef på Region Stockholm och Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare. På scen medverkar Henrik Gustafsson, Manager Public Affairs på Scania och Daniel Markström, regionchef Stockholm på Jernhusen, för att ge reflektioner. Under mötet kommer också regionens ansvariga politiker Gustav Hemming (C), Jens Sjöström (S) och Leif Gripenstam (M) att närvara och ta del av det som sägs.

Under mötet kommer vi att prata om Stockholmsregionens styrkor och utmaningar, mål och prioriteringar, och hur vi på bästa sätt samverkar framåt.

Är du intresserad av att delta? Kontakta: